dimecres, 19 de novembre del 2014

Prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2014-15

Referència: DOGC núm. 6753 (19/11/2014)
Departament: Eensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2554/2014, d'11 de novembre, per la qual s'estableixen les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2014-2015