dijous, 31 de desembre del 2015

Títol de la Generalitat de tècnic en manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo


Referència: DOGC núm. 7026 (28/12/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 256/2015, de 22 de desembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic en manteniment de vaixells esportius i d'esbarjo, i se n'estableix el currículum.
Enllaç: currículum.

dissabte, 28 de novembre del 2015

Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals 2015-16

Referència: DOGC núm. 7007 (27/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 27 de novembre del 2015

Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals 2015-16

Referència: DOGC núm. 7007 (27/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 19 de novembre del 2015

Proves lliures pel títol de graduat en ESO i pel certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys 2016

Referència: DOGC núm. 7001 (19/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2627/2015, de 12 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2016.
Enllaç: bases.

divendres, 6 de novembre del 2015

Directrius de la prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2015-16

Referència: DOGC núm. 6992 (06/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2484/2015, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2015-2016.
Enllaç: directrius.

dimarts, 3 de novembre del 2015

Estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, per al professorat de formació professional 2015-16

Referència: DOGC núm. 6988 (02/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2409/2015, de 28 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 2 de novembre del 2015

Programes de formació i inserció 2015-16

Referència: DOGC núm. 6988 (02/11/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/331/2015, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.

dissabte, 24 d’octubre del 2015

Projectes singulars per a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil 2015

Referència: DOGC núm. 6982 (23/10/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/322/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.


divendres, 23 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de disseny i moblament

Referència: DOGC núm. 6981 (22/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 225/2015, de 20 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i moblament.
Enllaç: currículum.


dijous, 22 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà de construcció

Referència: DOGC núm. 6981 (22/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 224/2015, de 20 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de construcció.
Enllaç: currículum.

diumenge, 11 d’octubre del 2015

Foment de la incorporació d’aturats majors de 45 anys al mercat de treball 2015 i 2016

Referència: DOGC núm. 6973 (09/10/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2016.

dissabte, 10 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrial

Referència: DOGC núm. 6973 (09/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 220/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrial.
Enllaç: currículum.


divendres, 9 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lació i moblament

Referència: DOGC núm. 6972 (08/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 221/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lació i moblament.
Enllaç: currículum.


dijous, 8 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de manteniment electrònic

Referència: DOGC núm. 6972 (08/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 219/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de manteniment electrònic.
Enllaç: currículum.


divendres, 2 d’octubre del 2015

Programa Erasmus+ 2015

Referència: DOGC núm. 6967 (01/10/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/302/2015, de 16 de setembre, per la qual es dóna publicitat del programa Erasmus+ i de la convocatòria corresponent a l'any 2015, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.


dijous, 1 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural

Referència: DOGC núm. 6967 (01/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 215/2015, de 29 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural.
Enllaç: currículum.


dimecres, 30 de setembre del 2015

Reconeixement de la innovació pedagògica

Referència: DOGC núm. 6966 (30/09/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.
Enllaç: reconeixement.

diumenge, 27 de setembre del 2015

Incorporació al mercat de treball de joves acollits a la Garantia Juvenil, mitjançant el foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, 2015 i 2016

Referència: DOGC núm. 6963 (25/09/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016.

dissabte, 26 de setembre del 2015

Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals 2015-16

Referència: DOGC núm. 6963 (25/09/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 25 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de direcció de serveis en restauració

Referència: DOGC núm. 6963 (25/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 210/2015, de 22 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de direcció de serveis en restauració.
Enllaç: currículum.

dimarts, 22 de setembre del 2015

Proves d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 6961 (22/09/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2067/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 18 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions frigorífiques i de climatització

Referència: DOGC núm. 6958 (17/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 200/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions frigorífiques i de climatització.
Enllaç: currículum.

dijous, 17 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web

Referència: DOGC núm. 6958 (17/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 199/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web.
Enllaç: currículum.

dilluns, 14 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior d'energies renovables

Referència: DOGC núm. 6955 (14/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 195/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'energies renovables.
Enllaç: currículum.

divendres, 11 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge

Referència: DOGC núm. 6954 (10/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 197/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge.
Enllaç: currículum.

dijous, 10 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles

Referència: DOGC núm. 6954 (10/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles.
Enllaç: currículum.

dimecres, 9 de setembre del 2015

Proves dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius 2015

Referència: DOGC núm. 6953 (09/09/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1987/2015, d'1 de setembre, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2015.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 4 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà d'obres d'interior, decoració i rehabilitació

Referència: DOGC núm. 6949 (03/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 193/2015, d'1 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'obres d'interior, decoració i rehabilitació.
Enllaç: currículum.

dijous, 3 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics

Referència: DOGC núm. 6949 (03/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 192/2015, d'1 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics.
Enllaç: currículum.

diumenge, 30 d’agost del 2015

Ordenació de l'educació secundària obligatòria

Referència: DOGC núm. 6945 (28/08/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.
Enllaç: ordenació.

dissabte, 29 d’agost del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de vehicles automòbils

Referència: DOGC núm. 6944 (27/08/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 185/2015, de 25 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de vehicles automòbils.
Enllaç: currículum.

divendres, 28 d’agost del 2015

Accions de formació d'oferta en àrees prioritàries per a desocupats 2015 (FOAP 2015)

Referència: DOGC núm. 6941 (24/08/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/260/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 (FOAP 2015).

dijous, 27 d’agost del 2015

Finançament addicional els centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2015-16

Referència: DOGC núm. 6941 (24/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/249/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2015-2016.

dimecres, 26 d’agost del 2015

Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants privades d'iniciativa social 2014-15

Referència: DOGC núm. 6941 (24/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/248/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs 2014-2015.

dimarts, 25 d’agost del 2015

Finançament de despeses dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial 2015-16

Referència: DOGC núm. 6941 (24/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/247/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs 2015-2016.
Enllaç: bases i convocatòria.

dilluns, 24 d’agost del 2015

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2015-16

Referència: DOGC núm. 6941 (24/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/246/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs escolar 2015-2016.


diumenge, 23 d’agost del 2015

Programa "Fem Ocupació per a Joves” 2015 i 2016

Referència: DOGC núm. 6939 (20/08/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa "Fem Ocupació per a Joves”, i s'obre la convocatòria per al col·lectiu de persones joves de la Garantia Juvenil per a l'any 2015 i la convocatòria anticipada per al 2016.


dijous, 6 d’agost del 2015

Programa Treball i Formació adreçat a persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015

Referència: DOGC núm. 6929 (06/08/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/243/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria destinada a les entitats sense ànim de lucre per a l'any 2015.

dimecres, 5 d’agost del 2015

Formació en centres de treball

Referència: DOGC núm. 6928 (05/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball.
Enllaç: formació.

divendres, 31 de juliol del 2015

Correspondència entre els ensenyaments i la formació de l'àmbit laboral

Referència: DOGC núm. 6924 (30/07/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral.
Enllaç: correspondència.

dijous, 30 de juliol del 2015

Prova d'accés al cicle formatiu de grau superior de tècnic superior en tècniques d'actuació teatral i regulació del procediment d'admissió 2015-16

Referència: DOGC núm. 6923 (29/07/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1736/2015, de 20 de juliol, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i es regula el procediment d'admissió en els centres sostinguts amb fons públics que l'imparteixen, corresponents al curs 2015-2016.


dimecres, 29 de juliol del 2015

Prova d'accés al cicle formatiu de grau mitjà de tècnic d'animació en circ i regulació del procediment d'admissió 2015-16

Referència: DOGC núm. 6923 (29/07/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1737/2015, de 20 de juliol, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i es regula el procediment d'admissió en els centres sostinguts amb fons públics que l'imparteixen, corresponents al curs 2015-2016.

divendres, 24 de juliol del 2015

Accions d'orientació i acompanyament a la inserció 2015

Referència: DOGC núm. 6920 (24/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/228/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.


dimecres, 22 de juliol del 2015

Subvencions per les activitats d'associacions de mares i pares realitzades durant l'any 2014

Referència: DOGC núm. 6918 (22/07/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/223/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2014.

dilluns, 20 de juliol del 2015

Programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades 2015

Referència: DOGC núm. 6916 (20/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.


divendres, 17 de juliol del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa

Referència: DOGC núm. 6915 (17/07/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 159/2015, de 14 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa.
Enllaç: currículum.


dijous, 9 de juliol del 2015

Programa Treball i Formació adreçat a persones que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació 2015

Referència: DOGC núm. 6909 (09/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.


dimecres, 8 de juliol del 2015

Mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció 2015

Referència: DOGC núm. 6907 (07/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/200/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

dimarts, 7 de juliol del 2015

Accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social 2015

Referència: DOGC núm. 6907 (07/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/199/2015, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

dilluns, 6 de juliol del 2015

Compromisos de qualitat dels serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

Referència: DOGC núm. 6906 (06/07/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1492/2015, de 26 de juny, per la qual s'estableixen els compromisos de qualitat del servei d'assessorament i del servei de reconeixement acadèmic.
Enllaç: resolució.


divendres, 26 de juny del 2015

Ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

Referència: DOGC núm. 6900 (26/06/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
Enllaç: decret.

dijous, 25 de juny del 2015

Llei de formació i qualificació professionals

Referència: DOGC núm. 6899 (25/06/2015)
Departament: Presidència
LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
Enllaç: llei.

dilluns, 22 de juny del 2015

Estudi de la Fundació CET 10 sobre l’obesitat infantil

La Fundació CET 10 ens fa arribar unes interessants conclusions d’un estudi recent fet per ells sobre l’obesitat infantil:

-“Un 30% dels nens/es no presenten un pes saludable”
- “Un 20,1% tenen sobrepès. Un 3,5% obesitat. I un 6,4% estan per sota del pes recomanable”
- “Un 49,4% dels nens passen entre dues i tres hores al dia davant una pantalla, ja sigui a l’ordinador o la televisió”
- “Un 22,4% dels nens hi estan fins més de tres hores al dia”
-“Les escoles que potencien les activitats extraescolars presenten un índex menor d’obesitat infantil”
- “Un 60,8% dels nens/es que pateixen obesitat mòrbida dinen a casa”

L’obesitat i el sobrepès són trastorns cada dia més freqüents entre la població infantil. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha llençat l’alarma sobre aquest problema mundial que en l’última dècada ha augmentat de manera vertiginosa, ja que posa en risc la salut dels nens. La Fundació CET 10, conscient de la dimensió d’aquest problema i dins del seu projecte Cap Infant Sense Esport ha realitzat un estudi en 5 escoles del barri de Sant Martí de Barcelona que ha inclòs 1.500 nens des de P3 a sisè de primària amb l’objectiu d’avaluar i aprofundir més la relació que existeix entre els diferents hàbits saludables i la incidència de l’obesitat infantil.
L’estudi de CET 10, que ha abordat la qüestió des d'una perspectiva sistèmica, ha analitzat la nutrició dels infants, els seus hàbits d’activitat física i les emocions, i ha posat de manifest interessants relacions a tenir en compte per prevenir aquesta pandèmia actual.

Enquesta exhaustiva sobre els hàbits infantils

A l’inici tots els nens varen ser pesats i mesurats per avaluar el seu índex de massa corporal (IMC). Així es va comprovar que un 30% dels nens/es no estan en el seu pes saludable, que en un 20,1% existeix un sobrepès, en un 3,5% obesitat i el 6,4% està per sota del pes recomanable. Amb diferència, hi ha més sobrepès i obesitat en els nens i més baix pes en les nenes.
L’estudi de CET 10 posa també de manifest que a les escoles on les activitats extraescolars estan més potenciades i s’ofereix més varietat de disciplines, aquest índex de sobrepès és bastant menor i, per tant, hi ha més salut entre la població infantil.
L’estudi també reflecteix, mitjançant una àmplia enquesta sobre els hàbits de nutrició, l’alt nivell de sedentarisme que pateix la població infantil, precisament en unes edats on l’esport resulta tan important per a l’equilibri físic i psicològic del nen, com pel seu desenvolupament cognitiu i psicomotriu. Un 49,4% dels nens passen entre dues i tres hores al dia davant d’una pantalla i un 22,4% dels nens hi estan fins més de tres hores al dia.

Combatre el sedentarisme amb activitats extraescolars

D’altra banda, l’activitat física en família és minsa: Un 39,4% dels nens/es realitza una activitat física en família alguns dies a la setmana i només el 12,3% fa cada dia una activitat física en família com anar el parc, córrer, donar un passeig en bici, patinar... Això és particularment preocupant tenint en compte que actualment l’activitat física a l’escola s’ha reduït a una hora setmanal, un temps que acaba reduït a 45 minuts perquè en aquesta hora els nens també s’han de canviar.
Cal recordar que l’OMS aconsella almenys una hora diària d’activitat física moderada a vigorosa.

Una estreta relació entre obesitat i dinar a casa

Dins dels hàbits nutricionals l’estudi recull que un 59,4% dels nens dinen a l’escola i un 24,9 dinen a casa. La resta depèn. Però el més remarcable és que la majoria de casos d’obesitat es donen precisament en nens/es que mengen a casa. És a dir un 60,8% dels nens/es que pateixen obesitat mòrbida dinen a casa.
L’estudi també ha inclòs sessions en les quals els nens/es rebien formació adaptada a cada edat sobre els nutrients i l’alimentació equilibrada. A més han estat impartides sessions d’activitat física i s’ha treballat amb les emocions educant el sentit crític del nen davant la publicitat, millorant la seva consciència corporal per saber com és el seu cos per dins i per fora i ajudant-lo a reflexionar sobre el que fa quan se sent malament, s’enfada o està trist. Igual que en el cas dels adults els nens tiren cap el dolç per compensar les emocions negatives.

Altres conclusions de l’Estudi

1.-L’ALIMENTACIÓ:

A l’esmorzar l’entrepà és l’estrella
-L’esmorzar estrella les escoles és l’entrepà en un 57,5% dels casos.
-La fruita, amb un 14,9% és el segon aliment estrella. Aquí hi ha el treball de les escoles i de la Generalitat de Catalunya, amb la campanya Fruita a les Escoles, que fa que s’instauri un dia a la setmana, el dia de la fruita.
-Un 5,1% sol esmorzar brioixeria industrial.
-La resta, galetes (3,8%), entrepà i fruita (3,5%), cereals (1,9%), etc.
-Un 6,3% no esmorzen res.
-El 6,7% dels nens/es no esmorzen a l’escola.
-Un 2,1% tampoc ho fa a casa.
A la pregunta “Què ha de tenir per a tu un esmorzar saludable?”, (considerant saludable l’esmorzar format per un làctic, cereals i fruita), un 45,9% dels nens/es saben quins aliments en formen part. Un 19,8% considera que un esmorzar saludable és el que està format únicament per fruita. Un 8,9% considera que és saludable el format per un làctic i fruita. Només un 0,7% dels nens/es veu la brioixeria industrial com a saludable. Per tant, són dades molt positives.

Dinar: Un 59,4% dels nens/es dinen a l’escola
-La majoria dels nens/es, un 59,4%, dinen a l’escola.
-Un 24,9% ho fan a casa i un 15,7%, depèn.
-Pel que fa a les postres, un 7,1% dels nens/es mai les consumeix.

Berenar: Un 13,3% dels nens/es no berena cada dia
Això suposa que els nens passen des del dinar fins al sopar sense menjar res moltes hores.

2.-L’ACTIVITAT FÍSICA:

Oci a la tarda: Un 49,4% passa entre 2 i tres hores davant d’una pantalla
La pantalla és la protagonista de les tardes infantils ja sigui la de la TV o la de l’ordinador. I en un 22,4% dels nens/es s’hi estan 3 hores o més al dia.

Activitat Física: El futbol com l’esport preferit
-L’esport més practicat segueix sent el futbol i el futbol sala amb un 23,2% de practicants, seguit amb un 20,1% per la natació, el bàsquet amb un 13,2% i el patinatge sobre rodes o en línia amb un 6,4%.
-L’activitat física es practica principalment a l’escola, en un 38,5% dels casos.
-El 30,8%, en una instal·lació pública o municipal, tenint en compte, que la majoria fan natació i que ho fan a través de l’empresa de lleure que treballa a l’escola.
-Un 14,3% dels nens/es fan l’activitat física en una instal·lació privada. Cal dir també que un 9,7% mai ha practicat activitat física fora de l’horari escolar.
Preguntat, aquest grup, quina activitat els hi agradaria practicar si poguessin, responen i, pel mateix ordre, les mateixes que practiquen els seus companys: futbol, natació, bàsquet i patinatge sobre rodes o en línia. La raó principal per la qual no practiquen és per motius econòmics, en un 33,1% dels nens/es. Un 13% no la fan perquè no saben on fer l’activitat que els hi agrada i, un 10,9%, per manca de temps. Esport i família: El 39,4% practica activitat física amb la família els caps de setmana i el 38%, a vegades durant la setmana. Com a dada positiva, el 12,3% sí que practica tots els dies de la setmana, amb la família. No són dades negatives, ja que molts nens/es no practiquen activitat física entre setmana amb la família, perquè ja estan practicant al club, a l’escola en extraescolars, etc. La dada negativa és que un 10,4% no en practica amb la família mai o gairebé mai.

El descans: Un 50,8% se’n va a dormir entre les 21 h i les 22 h
-Les hores de son i el descans són un bon indicador per a mesurar la salut dels nens/es.
La majoria dels nens/es se’n van a dormir entre les 21 h. i les 22 h i un 16,6% abans de les 21 h. Com a dada negativa, un 5,8% dels nens/es se’n va a dormir després de les 23 h. En general, l’hora en què se’n van a dormir va lligat amb l’edat.


diumenge, 7 de juny del 2015

Programa de formació amb compromís de contractació 2015

Referència: DOGC núm. 6886 (05/06/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/163/2015, de 27 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

dissabte, 6 de juny del 2015

Títol en tècniques d'actuació teatral

Referència: DOGC núm. 6886 (05/06/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i se n'estableix el currículum.
Enllaç: currículum.

divendres, 5 de juny del 2015

Títol d'animació en circ

Referència: DOGC núm. 6886 (05/06/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 84/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i se n'estableix el currículum.
Enllaç: currículum.

divendres, 29 de maig del 2015

Selecció de centres pel Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP 2015-16

Referència: DOGC núm. 6882 (29/05/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1118/2015, de 22 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 28 de maig del 2015

Programa d'Ocupació Juvenil, Garantia Juvenil 2014-2020 i pla d'actuació 2015

Referència: DOGC núm. 6881 (28/05/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ACORD GOV/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aproven el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d'actuació per al 2015.
Enllaç: acord.

dijous, 14 de maig del 2015

Procediment d'avaluació i acreditació de les competències 2015

Referència: DOGC núm. 6871 (14/05/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/968/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases que regeixen la convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a l'any 2015.

dimecres, 6 de maig del 2015

Subvencions pels centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2014-15

Referència: DOGC núm. 6865 (06/05/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/109/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2014-2015.

dimarts, 7 d’abril del 2015

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2014-15

Referència: DOGC núm. 6845 (07/04/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/621/2015, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2014-2015.
Enllaç: convocatòria.

diumenge, 5 d’abril del 2015

Calendari escolar 2015-16

Referència: DOGC núm. 6844 (02/04/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/59/2015, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.

dimecres, 1 d’abril del 2015

Proves dels ensenyaments esportius de tècnic i tècnic superior i a les formacions esportives de nivells 1 i 3 d'Era Val d'Aran 2015

Referència: DOGC núm. 6843 (01/04/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/591/2015, de 23 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2015, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 17 de març del 2015

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2015-16

Referència: DOGC núm. 6832 (17/03/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/458/2015, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2015-2016.

dissabte, 28 de febrer del 2015

Cicle formatiu de grau superior de futbol i futbol sala

Referència: DOGC núm. 6820 (27/02/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 24/2015, de 24 de febrer, pel qual s'estableix el currículum dels títols de grau superior dels ensenyaments esportius en les especialitats de futbol i futbol sala.
Enllaç: currículum.

divendres, 27 de febrer del 2015

Cicle formatiu de grau superior d'handbol

Referència: DOGC núm. 6820 (27/02/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 23/2015, de 24 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del títol de grau superior dels ensenyaments esportius en l'especialitat d'handbol.
Enllaç: currículum.

dimecres, 25 de febrer del 2015

Normes de preinscripció i matrícula 2015-16

Referència: DOGC núm. 6818 (25/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.
Enllaç: normes.

divendres, 20 de febrer del 2015

Programes de formació i inserció modificació 2014-15 i obertura termini 2015-16

Referència: DOGC núm. 6815 (20/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016.
Enllaç: resolució.

dijous, 19 de febrer del 2015

Prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària 2014-15

Referència: DOGC núm. 6814 (19/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/236/2015, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2014-2015.

dimecres, 18 de febrer del 2015

Proves als cicles formatius, als ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3 2015

Referència: DOGC núm. 6813 (18/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2015.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 13 de febrer del 2015

Cicle formatiu de grau superior de basquetbol

Referència: DOGC núm. 6810 (13/02/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 13/2015, de 10 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del títol de grau superior dels ensenyaments esportius en l'especialitat de basquetbol.
Enllaç: currículum.

dijous, 12 de febrer del 2015

Proves als ensenyaments professionals de música i de dansa curs 2015-16

Referència: DOGC núm. 6809 (12/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/178/2015, de 4 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 2 de febrer del 2015

Proves d'accés d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2015

Referència: DOGC núm. 6801 (02/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/65/2015, de 23 de gener, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2015.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 29 de gener del 2015

Currículums dels cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística

Referència: DOGC núm. 6799 (29/01/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.
Enllaç: currículums.

dimecres, 7 de gener del 2015

Ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés

Referència: DOGC núm. 6780 (31/12/2014)
Departament: Eensenyament
DECRET 179/2014, de 30 de desembre, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

dimarts, 6 de gener del 2015

Acord per als anys 2014 i 2015 del Conveni col•lectiu de treball de l’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya

Referència: DOGC núm. 6779 (30/12/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/2882/2014, de 15 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per als anys 2014 i 2015 del Conveni col•lectiu de treball de l’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012).
Enllaç: acord.

dilluns, 5 de gener del 2015

Accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, per a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil 2015

Referència: DOGC núm. 6779 (30/12/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.