dijous, 30 de juny del 2011

Bases reguladores per realitzar accions formatives adreçades a treballadors desocupats

Referència: DOGC núm. 5903 - 20/06/2011
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/121/2011, d'1 de juny, de modificació de l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d'oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya. (Pàg. 34551)

dimecres, 29 de juny del 2011

Convocatòria i bases reguladores per a la realització d'estades formatives professionals en altres països 2011

Referència: DOGC núm. 5903 - 20/06/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/120/2011, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per a la realització d'estades formatives en empreses o institucions d'altres països per part de grups d'alumnat d'ensenyaments professionals, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2011. (Pàg. 34516)

dijous, 16 de juny del 2011

Bases reguladores i convocatòria per a l'aprenentatge actiu d'idiomes 2011

Referència: DOGC núm. 5900 - 15/06/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/115/2011, de 2 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2011. (Pàg. 33733)

dissabte, 11 de juny del 2011

Bases reguladores i convocatòria per atorgar subvencions per a formació permanent 2010-11

Referència: DOGC núm. 5898 - 10/06/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/109/2011, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2010-2011. (Pàg. 33418)

dilluns, 6 de juny del 2011

Calendari escolar curs 2011-12

Referència: DOGC núm. 5894 - 06/06/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/102/2011, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar dels curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (Pàg. 32034)

dimecres, 1 de juny del 2011

Impartició i centres del curs de preparació de les proves d'accés al grau superior 2011-12

Referència: DOGC núm. 5891 - 01/06/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1336/2011, de 19 de maig, sobre la impartició del curs de preparació de les proves d'accés al grau superior de formació professional inicial, per al curs 2011-2012, i es dóna publicitat dels centres que l'imparteixen. (Pàg. 31342