divendres, 31 de juliol del 2015

Correspondència entre els ensenyaments i la formació de l'àmbit laboral

Referència: DOGC núm. 6924 (30/07/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral.
Enllaç: correspondència.

dijous, 30 de juliol del 2015

Prova d'accés al cicle formatiu de grau superior de tècnic superior en tècniques d'actuació teatral i regulació del procediment d'admissió 2015-16

Referència: DOGC núm. 6923 (29/07/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1736/2015, de 20 de juliol, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i es regula el procediment d'admissió en els centres sostinguts amb fons públics que l'imparteixen, corresponents al curs 2015-2016.


dimecres, 29 de juliol del 2015

Prova d'accés al cicle formatiu de grau mitjà de tècnic d'animació en circ i regulació del procediment d'admissió 2015-16

Referència: DOGC núm. 6923 (29/07/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1737/2015, de 20 de juliol, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i es regula el procediment d'admissió en els centres sostinguts amb fons públics que l'imparteixen, corresponents al curs 2015-2016.

divendres, 24 de juliol del 2015

Accions d'orientació i acompanyament a la inserció 2015

Referència: DOGC núm. 6920 (24/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/228/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.


dimecres, 22 de juliol del 2015

Subvencions per les activitats d'associacions de mares i pares realitzades durant l'any 2014

Referència: DOGC núm. 6918 (22/07/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/223/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2014.

dilluns, 20 de juliol del 2015

Programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades 2015

Referència: DOGC núm. 6916 (20/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.


divendres, 17 de juliol del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa

Referència: DOGC núm. 6915 (17/07/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 159/2015, de 14 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa.
Enllaç: currículum.


dijous, 9 de juliol del 2015

Programa Treball i Formació adreçat a persones que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació 2015

Referència: DOGC núm. 6909 (09/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.


dimecres, 8 de juliol del 2015

Mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció 2015

Referència: DOGC núm. 6907 (07/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/200/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

dimarts, 7 de juliol del 2015

Accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social 2015

Referència: DOGC núm. 6907 (07/07/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/199/2015, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

dilluns, 6 de juliol del 2015

Compromisos de qualitat dels serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

Referència: DOGC núm. 6906 (06/07/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1492/2015, de 26 de juny, per la qual s'estableixen els compromisos de qualitat del servei d'assessorament i del servei de reconeixement acadèmic.
Enllaç: resolució.