dijous, 29 de gener del 2015

Currículums dels cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística

Referència: DOGC núm. 6799 (29/01/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.
Enllaç: currículums.

dimecres, 7 de gener del 2015

Ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés

Referència: DOGC núm. 6780 (31/12/2014)
Departament: Eensenyament
DECRET 179/2014, de 30 de desembre, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

dimarts, 6 de gener del 2015

Acord per als anys 2014 i 2015 del Conveni col•lectiu de treball de l’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya

Referència: DOGC núm. 6779 (30/12/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/2882/2014, de 15 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per als anys 2014 i 2015 del Conveni col•lectiu de treball de l’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012).
Enllaç: acord.

dilluns, 5 de gener del 2015

Accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, per a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil 2015

Referència: DOGC núm. 6779 (30/12/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.