dijous, 23 de juny del 2016

Procediment, documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària

Referència: DOGC núm. 7148 (23/06/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.
Enllaç: procediment.

dilluns, 20 de juny del 2016

Cicle formatiu de grau superior de pròtesis dentals

Referència: DOGC núm. 7145 (20/06/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/157/2016, de 13 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de pròtesis dentals.
Enllaç: currículum.

dijous, 16 de juny del 2016

Cicle formatiu de grau superior de projectes d'obra civil

Referència: DOGC núm. 7142 (15/06/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/150/2016, de 7 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de projectes d'obra civil.
Enllaç: currículum.

divendres, 3 de juny del 2016

Definició de la Competència digital docent

Referència: DOGC núm. 7133 (02/06/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.
Enllaç: definició.