divendres, 30 d’octubre del 2009

El blog del Pedagog a El món a RAC1

Aquest dimecres passat, 28 d'octubre, es va fer referència a aquest blog en el programa matinal de l'emissora RAC1 anomenat El món a RAC1. Es tractava el tema de l'autoritat a l'aula i el programa que presenta en Jordi Basté va tenir a bé recomanar la lectura d’El blog del Pedagog com a complement del programa. Gràcies per la recomanació.

dijous, 29 d’octubre del 2009

Proves dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial

Referència: DOGC núm. 5494 - 29/10/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2965/2009, de 21 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinàries i ordinàries corresponents al curs de 2009-2010 dels certificats dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 80646)

dijous, 15 d’octubre del 2009

Beques de desplaçament i de residència per l'alumnat d’ensenyaments postobligatoris i que resideix a comarques amb baixa densitat de població

Referència: DOGC núm. 5484 - 15/10/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/437/2009, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques de desplaçament i de residència, destinades a l'alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics i resideix a comarques amb baixa densitat de població, i s'obre la convocatòria de concurs públic per al curs 2009-2010. (Pàg. 77066)
Termini de presentació de sol•licituds: d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, en el centre on estiguin matriculats.