dilluns, 31 de gener del 2011

Criteris per resoldre situacions d'empat en el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2011-12

Referència: DOGC núm. 5807 - 31/01/2011
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/9/2011, de 25 de gener, d'aplicació dels criteris complementaris per resoldre situacions d'empat en el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2011-2012. (Pàg. 5634)

dimecres, 26 de gener del 2011

Perfils experimentals dels P.Q.P.I.

Referència: DOGC núm. 5804 - 26/01/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/102/2011, de 4 de gener, per la qual s'estableixen amb caràcter experimental diversos perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial. (Pàg. 4860)

dilluns, 17 de gener del 2011

Irene Rigau: el seny?

Ja fa uns dies que la senyora Irene Rigau és la Consellera del Departament d’Ensenyament. Com és habitual els primers dies li han fet moltes entrevistes i en elles la senyora Rigau ha intentat explicar les seves propostes pels propers anys. De les primeres decisions que ha pres aquest govern és la de substituir la denominació de Departament d’Educació per la de Departament d’Ensenyament, cosa que em sembla més que positiva. Educar és una cosa i ensenyar és una altra. Educar és conduir, guiar, orientar, fer sortir, extreure, donar a llum, ... i ensenyar, pel contrari, és transmissió de coneixements, de tècniques, de normes i es fa sempre en funció del que apren.
Ha dit, en més d’una entrevista, que reduir el fracàs escolar a la primària és imprescindible per a tenir una bona secundària. És a dir, ja va sent hora de posar fil a l’agulla i començar a ser més exigents en les etapes d’infantil i, sobretot, de primària. El fracàs escolar de la secundària es cuina bàsicament en les etapes anteriors.
Alegra sentir-la dir que ha de quedar molt clar què és fonamental en cada matèria i en cada etapa i que les competències bàsiques han d’ocupar la part més important del temps escolar i del projecte educatiu. Així com les seves idees sobre la immersió lingüística, el reconeixement del professorat com a autoritat en allò que és competent, el finançament via concert del batxillerat en els centres no públics, ...
Ara bé, ja veurem fins on la portarà la política del dia a dia però, de moment, les seves respostes traspuen seny. És de desitjar que tingui l’oportunitat de portar tot aquest programa a la pràctica i que passem, d’una vegada per totes, de la política de l’aparador a la política del seny.