divendres, 29 de gener del 2010

Criteri per resoldre situacions d'empat en el procés de preinscripció i matrícula

Referència: DOGC núm. 5555 - 28/01/2010
Departament: Educació
ACORD GOV/5/2010, de 26 de gener, d'aplicació, per al curs 2010-2011, del criteri complementari per resoldre situacions d'empat en el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per tal de fer efectiu el principi d'igualtat. (Pàg. 5145)

dijous, 28 de gener del 2010

Normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5555 - 28/01/2010
Departament: Educació RESOLUCIÓ EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Educació, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults. (Pàg. 5156)

diumenge, 24 de gener del 2010

Convocatòria prova d'accés als sis cursos de dansa per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5551 - 22/01/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/53/2010, de 14 de gener, de convocatòria de la prova específica d'accés als sis cursos dels ensenyaments professionals de dansa per al curs 2010-2011. (Pàg. 3656)
Sol•licituds d'inscripció: del 2 al 16 de febrer de 2010

dissabte, 23 de gener del 2010

Organització proves lliures títol GESO per a majors de 18 anys

Referència: DOGC núm. 5551 - 22/01/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys. (Pàg. 3651)

divendres, 22 de gener del 2010

Convocatòria beques de col•laboració en tasques de formació

Referència: DOGC núm. 5551 - 22/01/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/17/2010, de 14 de gener, per la qual s'ofereix la pròrroga i es convoquen beques de col•laboració en tasques de formació en la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. (Pàg. 3643)

dimecres, 20 de gener del 2010

Validació d'aprenentatges adquirits de les especialitats d'esquí alpí, esquí de fons i surf de neu

Referència: DOGC núm. 5549 - 20/01/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/39/2010, de 7 de gener, per la qual es convoca el procés per a la participació en el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 dels ensenyaments d'esports de règim especial, de les especialitats d'esquí alpí, esquí de fons i surf de neu. (Pàg. 2845)
Període d'inscripció: entre els dies 1 de febrer de 2010 i 30 d'abril de 2010, ambdós inclosos.

dilluns, 18 de gener del 2010

Modificació de la llei de la renda mínima d'inserció

Referència: DOGC núm. 5547 - 18/01/2010
Departament: Presidència
DECRET LLEI 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció. (Pàg. 2310)

dimarts, 5 de gener del 2010

Convocatòria de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius

Referència: DOGC núm. 5539 - 05/01/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3717/2009, de 23 de desembre, per la qual es convoca la realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional específica. (Pàg. 193)
Inscripció: Del 7 de gener al 21 de gener de 2010

divendres, 1 de gener del 2010

Convocatòria 2010 per a la realització d'accions de formació en àrees professionals prioritàries

Referència: DOGC núm. 5537 - 31/12/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/3705/2009, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l'any 2010. (Pàg. 97744)
Es consideraran com a sectors prioritaris els següents:
- Noves tecnologies de la informació i la comunicació.
- Energies renovables i eficiència energètica.
- Àrea sociosanitària i d'atenció a les persones.
- Rehabilitació d'habitatges.
- Gestió de microempreses.
Termini: 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya