dilluns, 31 d’agost del 2009

Convocatòria ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic

Referència: DOGC núm. 5454 - 31/08/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/388/2009, de 3 d'agost, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l'alumnat escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2009-2010. (Pàg. 65194)
Termini: des de l'1 de setembre fins al 30 de setembre de 2009 inclusivament

dimarts, 4 d’agost del 2009

Mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2009

Referència: DOGC núm. 5434 - 03/08/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2201/2009, de 15 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2009. (Pàg. 61238)

dilluns, 3 d’agost del 2009

Mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2008

Referència: DOGC núm. 5434 - 03/08/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2202/2009, de 15 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2008. (Pàg. 61243)

diumenge, 2 d’agost del 2009

Programes de l'esport escolar per a tothom a Catalunya

Referència: DOGC núm. 5433 - 31/07/2009
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/2181/2009, de 21 de juliol, per la qual es desenvolupen els programes de l'esport escolar per a tothom a Catalunya. (Pàg. 60727)

dissabte, 1 d’agost del 2009

Programa experimental d'homologació d'empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball

Referència: DOGC núm. 5431 - 29/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2146/2009, de 20 de juliol, per la qual es crea el programa experimental d'homologació d'empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball. (Pàg. 60000)