dilluns, 11 d’agost del 2014

Estades formatives en empreses o entitats d'altres països 2014

Referència: DOGC núm. 6683 (11/08/2014)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/257/2014, de 25 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius privats i de titularitat municipal, per a la realització d'estades formatives en empreses o entitats d'altres països per part d'alumnes d'ensenyaments professionals i d'ensenyaments artístics superiors, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2014.