dijous, 14 de desembre del 2017

Proves d'accés als ensenyaments de tècnic d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern 2018

Referència: DOGC núm. 7516 (14/12/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2849/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2018.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 1 de desembre del 2017

Proves lliures per a l'obtenció del títol de l’ESO i del certificat de formació instrumental per a més grans de 18 anys 2018

Referència: DOGC núm. 7509 (01/12/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2774/2017, de 3 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2018.
Enllaç: convocatòria.