dimecres, 21 de juliol del 2010

Convocatòria per a la validació d'aprenentatges adquirits de ciclisme, escacs, físic-culturisme, orientació, parapent, rem, rugbi, tennis taula i vela

Referència: DOGC núm. 5675 - 21/07/2010
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/2453/2010, de 8 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el nivell 1 de la formació esportiva que es troba en període transitori, en les modalitats i especialitats esportives de: ciclisme, escacs, físic-culturisme, orientació, parapent, rem, rugbi, tennis taula i vela. (Pàg. 56096)
Termini de presentació: dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

dilluns, 19 de juliol del 2010

Convocatòria de selecció de centres del programa Qualifica't

Referència: DOGC núm. 5673 - 19/07/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/388/2010, de 9 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s'obre convocatòria de selecció de centres a partir del curs acadèmic 2010-2011. (Pàg. 55275)

divendres, 16 de juliol del 2010

Formalització dels concerts educatius a partir del curs 2010-2011

Referència: DOGC núm. 5672 - 16/07/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/383/2010, de 9 de juliol, per la qual es fan públics els models de documents administratius per a la formalització dels concerts educatius a partir del curs 2010-2011. (Pàg. 54968)

dijous, 15 de juliol del 2010

Mòduls econòmics dels concerts corresponents a les despeses de personal per a l'any 2010

Referència: DOGC núm. 5671 - 15/07/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2373/2010, de 9 de juliol, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2010. (Pàg. 54514)

dijous, 8 de juliol del 2010

Modalitat semipresencial en el nivell avançat d'anglès

Referència: DOGC núm. 5665 - 07/07/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2244/2010, de 30 de juny, per la qual s'estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en el nivell avançat d'anglès dels ensenyaments d'idiomes. (Pàg. 52353)

dimecres, 7 de juliol del 2010

Convocatòria i bases del PQPI per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5665 - 07/07/2010
Departament: Treball
ORDRE TRE/371/2010, de 28 de juny, per la qual s'estableixen les bases de concessió de subvenció del Programa de qualificació professional inicial i s'obre la convocatòria per al curs acadèmic 2010-2011. (Pàg. 52363)
Termini de presentació: 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

dimarts, 6 de juliol del 2010

Mapa escolar

Referència: DOGC núm. 5664 - 06/07/2010
Departament: Educació
DECRET 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar. (Pàg. 51858)

dijous, 1 de juliol del 2010

Convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació 2010

Referència: DOGC núm. 5658 - 28/06/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2103/2010, de 17 de juny, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2010. (Pàg. 49591)