dijous, 2 d’agost del 2012

Adequació de les mesures de reducció retributives

Referència: DOGC núm. 6184 (02/08/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/80/2012, de 30 de juliol, d'adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 27 de març de 2012 i de 19 de juny de 2012.
Enllaç: acord.