dimarts, 31 de maig del 2016

Cicle formatiu de grau mitjà d'excavacions i sondatges

Referència: DOGC núm. 7131 (31/05/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/128/2016, de 17 de maig, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'excavacions i sondatges.
Enllaç: currículum.

divendres, 27 de maig del 2016

Selecció de centres interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses 2016-17

Referència: DOGC núm. 7128 (26/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1296/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 26 de maig del 2016

Selecció de centres interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals 2016-17

Referència: DOGC núm. 7128 (26/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1295/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.

diumenge, 22 de maig del 2016

Accés als cicles formatius de grau superior no sostinguts amb fons públics

Referència: DOGC núm. 7124 (20/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1245/2016, d'11 de maig, relativa a l'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics.
Enllaç: accés.

dissabte, 21 de maig del 2016

Selecció de centres interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP 2016-17

Referència: DOGC núm. 7124 (20/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1244/2016, d'11 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 20 de maig del 2016

Actualització del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional

Referència: DOGC núm. 7124 (20/05/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/116/2016, de 12 d'abril, per la qual s'actualitzen i s'estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 17 de maig del 2016

Foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres privats concertats de formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 7121 (17/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1216/2016, de 9 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 12 de maig del 2016

Foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 7119 (12/05/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/100/2016, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.
Enllaç: bases.

dimarts, 3 de maig del 2016

Proves d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 7112 (03/05/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1099/2016, de 21 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/2067/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.