divendres, 13 de desembre del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris

Referència: DOGC núm. 6521 (13/12/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 265/2013, de 10 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris.
Enllaç: currículum.

dijous, 12 de desembre del 2013

Proves lliures per a l'obtenció del graduat en ESO i del certificat de formació instrumental per a més grans de 18 anys 2014

Referència: DOGC núm. 6520 (12/12/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2594/2013, de 5 de desembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2014.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 6 de desembre del 2013

Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Referència: DOGC núm. 6516 (05/12/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
Enllaç: currículum.


dijous, 5 de desembre del 2013

Prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 13-14

Referència: DOGC núm. 6516 (05/12/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2548/2013, de 27 de novembre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2013-2014.

dijous, 28 de novembre del 2013

Accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació 2013

Referència: DOGC núm. 6511 (28/11/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/295/2013, de 21 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.


dijous, 21 de novembre del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de fusteria i moble

Referència: DOGC núm. 6506 (21/11/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 253/2013, de 19 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de fusteria i moble.
Enllaç: currículum.


divendres, 8 de novembre del 2013

Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil

Referència: DOGC núm. 6497 (08/11/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 244/2013, de 5 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil.
Enllaç: currículum.

dimecres, 30 d’octubre del 2013

Proves d'accés als ensenyaments esportius de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 6491 (30/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2241/2013, de 23 d’octubre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 29 d’octubre del 2013

Concurs escolar 2013-14 Consumir entre pantalles (Consumòpolis9)

Referència: DOGC núm. 6490 (29/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ EMO/2234/2013, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2013-14 Consumir entre pantalles (Consumòpolis9).
Enllaç: convocatòria.


dissabte, 26 d’octubre del 2013

Cicle formatiu de grau superior de manteniment d’instal•lacions tèrmiques i de fluids

Referència: DOGC núm. 6488 (25/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 242/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de manteniment d’instal•lacions tèrmiques i de fluids.
Enllaç: currículum.


divendres, 25 d’octubre del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria

Referència: DOGC núm. 6488 (25/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 241/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria.
Enllaç: currículum.


dimecres, 23 d’octubre del 2013

Proves per a l’obtenció dels títols de determinats cicles 2013

Referència: DOGC núm. 6486 (23/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2169/2013, de 14 d’octubre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l’any 2013.
Enllaç: convocatòria.

dissabte, 19 d’octubre del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària

Referència: DOGC núm. 6483 (18/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 233/2013, de 15 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària.
Enllaç: currículum.

divendres, 18 d’octubre del 2013

Formació adreçada prioritàriament a treballadors desocupats 2013 (FOAP 2013)

Referència: DOGC núm. 6483 (18/10/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l'any 2013 (FOAP 2013).


divendres, 11 d’octubre del 2013

Avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Referència: DOGC núm. 6478 (11/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2064/2013, de 3 d’octubre, per la qual s’obre una convocatòria pública específica per a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases.

dijous, 10 d’octubre del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica

Referència: DOGC núm. 6473 (04/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 228/2013, d’1 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica.
Enllaç: currículum.

divendres, 4 d’octubre del 2013

Programes de qualificació professional inicial 2013-14

Referència: DOGC núm. 6473 (04/10/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/230/2013, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2013-2014, i es modifica l’Ordre ENS/329/2012, de 24 d’octubre, que n’aprova les bases.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 17 de setembre del 2013

Estades formatives en empreses o institucions d'altres països 2013

Referència: DOGC núm. 6461 (17/09/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/217/2013, de 26 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius privats i de titularitat municipal, per a la realització d'estades formatives en empreses o institucions d'altres països per part d'alumnat d'ensenyaments professionals, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2013.

dilluns, 9 de setembre del 2013

Plans de formació adreçats a persones treballadores ocupades 2013

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/211/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels plans de formació professional d’oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, i s'obre la convocatòria de 2013.


diumenge, 8 de setembre del 2013

Programa mixt Treball i Formació 2013

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

dissabte, 7 de setembre del 2013

Programa Forma i Insereix 2013

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/209/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l'any 2013 (F&I 2013).

divendres, 6 de setembre del 2013

Matrícula en les ofertes formatives específiques de formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1859/2013, de 26 d’agost, de les mesures per facilitar la matrícula en les ofertes formatives específiques de formació professional inicial.
Enllaç: currículum.

divendres, 30 d’agost del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà d’instal•lacions de telecomunicacions

Referència: DOGC núm. 6450 (30/08/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 217/2013, de 27 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal•lacions de telecomunicacions.
Enllaç: currículum.

dimecres, 21 d’agost del 2013

Programes de subvenció adreçats a centres educatius privats concertats 2013-14

Referència: DOGC núm. 6443 (21/08/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/186/2013, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats concertats, i s’obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2013-2014.
Programa A: Subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d’educació especial.
Programa B: Subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

dimecres, 31 de juliol del 2013

Centres educatius professionals o de règim especial per ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua

Referència: DOGC núm. 6429 (31/07/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1656/2013, de 24 de juliol, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2013-2014, en el Projecte de qualitat i millora contínua, i s’estableixen els requisits específics de participació.
Enllaç: convocatoria.


divendres, 26 de juliol del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa

Referència: DOGC núm. 6426 (26/07/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 197/2013, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa.
Enllaç: currículum.

dilluns, 22 de juliol del 2013

Organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial

Referència: DOGC núm. 6422 (22/07/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1574/2013, de 4 de juliol, d’organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial.
Enllaç: organització.


dijous, 18 de juliol del 2013

Atenció educativa a l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge

Referència: DOGC núm. 6419 (17/07/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge.


dimecres, 17 de juliol del 2013

Atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats

Referència: DOGC núm. 6419 (17/07/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats.

divendres, 12 de juliol del 2013

Convocatòria i bases d'avaluació i acreditació de competències professionals

Referència: DOGC núm. 6416 (12/07/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1512/2013, de 28 de juny, per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases.


dijous, 11 de juliol del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes

Referència: DOGC núm. 6415 (11/07/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes.
Enllaç: currículum.

diumenge, 7 de juliol del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de carrosseria

Referència: DOGC núm. 6411 (05/07/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 189/2013, de 2 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de carrosseria.
Enllaç: currículum.

divendres, 5 de juliol del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior d’automoció

Referència: DOGC núm. 6411 (05/07/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 188/2013, de 2 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’automoció.
Enllaç: currículum.

divendres, 28 de juny del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior de construccions metàl•liques

Referència: DOGC núm. 6406 (28/06/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 185/2013, de 25 de juny, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de construccions metàl•liques.
Enllaç: currículum.

divendres, 7 de juny del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’olis d’oliva i vins

Referència: DOGC núm. 6392 (07/06/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 177/2013, de 4 de juny, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’olis d’oliva i vins.
Enllaç: currículum.

divendres, 31 de maig del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior de projectes d’edificació

Referència: DOGC núm. 6387 (31/05/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 169/2013, de 28 de maig, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de projectes d’edificació.
Enllaç: currículum.


divendres, 24 de maig del 2013

Institucions educatives que poden fer formació als que no poden realitzar els estudis de màster

Referència: DOGC núm. 6381 (23/05/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1068/2013, de 14 de maig, per la qual es determinen les institucions educatives que poden oferir la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
Enllaç: institucions.

dijous, 23 de maig del 2013

Programes de qualificació professional inicial 2013-14

Referència: DOGC núm. 6381 (23/05/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1063/2013, de 13 de maig, per la qual s'obre la convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir programes de qualificació professional inicial el curs escolar 2013-2014.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 16 de maig del 2013

Pràctiques dels graus de mestre, del màster del professorat de secundària i selecció de centres educatius 2013-17

Referència: DOGC núm. 6377 (16/05/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/85/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s’obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013 al 2017.

divendres, 10 de maig del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments

Referència: DOGC núm. 6373 (10/05/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 163/2013, de 7 de maig, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments.
Enllaç: currículum.

dimecres, 8 de maig del 2013

Calendari escolar 2013-14

Referència: DOGC núm. 6371 (08/05/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/76/2013, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-2014 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.


dimarts, 7 de maig del 2013

X Conveni col•lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut amb fons públics 2010-14

Referència: DOGC núm. 6370 (07/05/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ EMO/923/2013, de 22 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del X Conveni col•lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics, per als anys 2010-2014 (codi de conveni núm. 79000575011994).
Enllaç: conveni.

divendres, 3 de maig del 2013

Escoles d’estiu adreçades al professorat de nivell no universitari 2013

Referència: DOGC núm. 6368 (03/05/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/74/2013, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a associacions i organitzacions professionals d’ensenyants destinades a la realització de les escoles d’estiu adreçades al professorat de nivell no universitari, i s’obre convocatòria pública per a l’any 2013.

divendres, 19 d’abril del 2013

Proves d'accés per a tècnic d'esport i tècnic superior esportiu i pels nivells 1 i 3 2013, d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 6359 (19/04/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/829/2013, de 10 d’abril, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2013, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: resolució.

dimecres, 17 d’abril del 2013

Institut Obert de Catalunya 2013-14

Referència: DOGC núm. 6357 (17/04/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/808/2013, de 8 d’abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2013-2014.

dimarts, 16 d’abril del 2013

Aprenentatge actiu d’idiomes (centres d’educació secundària obligatòria) 2013

Referència: DOGC núm. 6356 (16/04/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/797/2013, de 3 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions a centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixin ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a l’aprenentatge actiu d’idiomes per a l’any 2013.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 4 d’abril del 2013

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2012-13

Referència: DOGC núm. 6348 (04/04/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/688/2013, de 25 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2012-2013.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 26 de març del 2013

Estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, per al professorat de formació professional 2013-14

Referència: DOGC núm. 6343 (26/03/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/613/2013, de 18 de març, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 11 de març del 2013

Prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària 2012-13

Referència: DOGC núm. 6332 (11/03/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/463/2013, de 4 de març, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2012-2013.

dijous, 7 de març del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió d’allotjaments turístics

Referència: DOGC núm. 6330 (07/03/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 126/2013, de 5 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió d’allotjaments turístics.
Enllaç: currículum.

dimecres, 6 de març del 2013

Proves lliures pel títol de graduat en ESO i el certificat de formació instrumental per a majors de 18 anys 2013

Referència: DOGC núm. 6329 (06/03/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/415/2013, de 20 de febrer, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l’any 2013.

divendres, 1 de març del 2013

Preinscripció i matrícula per al curs 2013-14

Referència: DOGC núm. 6326 (01/03/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/367/2013, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014.

dissabte, 23 de febrer del 2013

Proves d'accés de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol i futbol sala al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2013

Referència: DOGC núm. 6321 (22/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/299/2013, de 13 de febrer, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol i futbol sala al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2013.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 22 de febrer del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració

Referència: DOGC núm. 6321 (22/02/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 117/2013, de 19 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració.
Enllaç: currículum.

dimecres, 20 de febrer del 2013

Proves d'accés als cicles de formació professional inicial, als d'arts plàstiques i disseny, als esportius i als de nivell 1 i de nivell 3 2013

Referència: DOGC núm. 6318 (19/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/258/2013, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2013.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 19 de febrer del 2013

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2013-14

Referència: DOGC núm. 6318 (19/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/254/2013, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2013-2014.


dijous, 14 de febrer del 2013

Acreditació dels requisits d'accés als ensenyaments de grau superior d'alta muntanya

Referència: DOGC núm. 6314 (13/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/187/2013, de 28 de gener, per la qual s'obre el procés d'acreditació dels requisits esportius d'accés als ensenyaments esportius de grau superior de l'especialitat d'alta muntanya.
Enllaç: convocatòria.

dimecres, 13 de febrer del 2013

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa 2013-14

Referència: DOGC núm. 6314 (13/02/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/186/2013, de 29 de gener, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2013-2014.
Enllaç: convocatòria.

dissabte, 26 de gener del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura

Referència: DOGC núm. 6301 (25/01/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 53/2013, de 22 de gener, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura.
Enllaç: currículum.

divendres, 25 de gener del 2013

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia

Referència: DOGC núm. 6301 (25/01/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 52/2013, de 22 de gener, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia.
Enllaç: currículum.