dilluns, 25 d’agost del 2008

Ordre bases ajuts centres privats i convocatòria

Referència: DOGC núm. 5201 - 25/08/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/397/2008, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada als centres educatius privats, les bases específiques dels programes que la integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2008. (Pàg. 65180)
Programa A: subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys.
Termini sol•licituds: de l'1 de setembre fins al 15 de setembre de 2008.
Programa B: subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació.
Termini sol•licituds: de l'1 de setembre fins al 26 de setembre de 2008.
Programa C: subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Termini sol•licituds: de l'1 de setembre fins al 15 de setembre de 2008.
Programa D: subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.
Termini sol•licituds: de l'1 de setembre fins al 15 de setembre de 2008.