dimecres, 25 d’abril del 2012

Pla integrat de llengües estrangeres (PILE) en el marc d'un projecte lingüístic plurilingüe 2012

Referència: DOGC núm. 6114 (24/04/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/102/2012, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals per a la selecció de projectes de centres educatius públics i privats concertats de Catalunya per participar en el Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), en el marc d'un projecte lingüístic plurilingüe, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.

dimarts, 24 d’abril del 2012

Subvencions a centres que imparteixen educació primària per realitzar activitats en llengua estrangera 2012

Referència: DOGC núm. 6114 (24/04/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/101/2012, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats de Catalunya que imparteixen educació primària per realitzar activitats extraescolars o complementàries en llengua estrangera, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.

divendres, 13 d’abril del 2012

Mesures excepcionals que afecten el pagament delegat

Referència: DOGC núm. 6107 (13/04/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/26/2012, de 10 d'abril, d'aplicació de mesures excepcionals que afecten el personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.
Enllaç: acord.

diumenge, 1 d’abril del 2012

Subvencions per a l'aprenentatge actiu d'idiomes 2012

Referència: DOGC núm. 6099 (30/03/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/532/2012, de 13 de març, per la qual s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes per a l'any 2012.
Enllaç: convocatòria.