dissabte, 27 d’agost del 2016

Finançament addicional als centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2016-17

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1986/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 26 d’agost del 2016

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2016-17

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1985/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 25 d’agost del 2016

Despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres d'educació especial 2016-17

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1984/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.


dimecres, 24 d’agost del 2016

Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1983/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 8 d’agost del 2016

Programa Joves per l'ocupació 2016-17

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
RESOLUCIÓ TSF/1912/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'ocupació.
Enllaç: convocatòria.

diumenge, 7 d’agost del 2016

Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2016

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
RESOLUCIÓ TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Enllaç: convocatòria.

dissabte, 6 d’agost del 2016

Programa Fem Ocupació per a Joves 2016-17

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
RESOLUCIÓ TSF/1910/2016, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa Fem Ocupació per a Joves.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 5 d’agost del 2016

Bases contractació en pràctiques de joves del Programa de Garantia Juvenil

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Enllaç: bases.

dijous, 4 d’agost del 2016

Bases del programa Fem Ocupació per a Joves

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves.
Enllaç: bases.