dimarts, 27 de maig del 2008

Conveni col•lectiu de l'ensenyament privat

Referència: DOGC núm. 5139 - 27/05/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ TRE/1531/2008, de 30 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball per al sector de l'ensenyament privat de Catalunya per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 7900575). (Pàg. 40725)

dilluns, 26 de maig del 2008

Rodolfo Chikilicuatre

Constatar que la actuación de Rodolfo Chikilicuatre en el festival de Eurovisión 2008 ayudó a que fuera el programa emitido por una sola cadena más visto en los últimos seis años y que el minuto de oro fuera su actuación con 13.873.000 espectadores y un 78,1% de cuota de pantalla da, más que pensar, que reflexionar sobre el tema. Ante estos datos más de uno, y de dos, debería ser honrado y decir: ¡está bien, lo admito, yo también lo ví!.
La primera reacción ante el fenómeno Chikilicuatre podría ser de sentir vergüenza porque tal cantidad de gente haya visto un espectáculo de tan bajo nivel cultural representando a España. La segunda reacción podría ser pensar que hasta 47 millones todavía nos quedan 33 milones de españoles que no lo vieron. De todas formas yo diría que el objetivo de este montaje se ha cumplido más que de sobras, ¿qué buscaban sino una audiencia monstruosa cuando el concurso había entrado en una fase de decadencia en los últimos años?. Y está claro que la España de la pachanga y de la pandereta continua funcionando bien pero, ¿saben qué?, mucho hablar de la horterada pero es el programa que barrió en audiencias. Siempre podremos consolarnos diciendo que cualquiera que se tome demasiado en serio el tema corre el riesgo de parecer ridículo.
Cierto que hay un gran público que considera que el concepto Chikiliquatre demuestra inteligencia y humor, aparte de un montaje de mercadotecnia brutal que ha hecho que gente que hacía muchos años que no veía el festival de Eurovision lo haya visto y que piensa que quien siente vergüenza de este montaje le falta sentido del humor. Otros consideran que el festival es una estafa y que se han reído de nosotros durante años y ahora nos hemos reído nosotros del festival y que se ha enviado el candidato perfecto para un festival tan vulgar. Y por si faltaban argumentos el sábado quedó bien claro que Rodolfo Chikilicuatre quedó en mejor posición que los representantes españoles de los últimos cuatro años.
Mucho me temo que los únicos espabilados aquí han sido los de la productora El Terrat. Hace tiempo que Buenafuente y otros se están forrando a nuestra costa con todos los frikis que fabrican para consumo nuestro. Ellos hacen de sus frikis su bandera transgresora de tal forma que se llega a considerar progre a Chikilicuatre.
Y mientras tanto la escuela, ¿qué?. Pues nada, como siempre, predicando los valores sociales, la solidaridad, el compañerismo, el altruísmo, el esfuerzo, el estudio, la constancia, las normas, los hábitos, el respeto, ……

divendres, 23 de maig del 2008

Convocatòria d'estades de formació pel professorat de FP

Referència: DOGC núm. 5137 - 23/05/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1491/2008, de 19 de maig, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació en empreses i institucions al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2008-2009. (Pàg. 39883)
Termini: fins al 27 de juny de 2008

dimecres, 21 de maig del 2008

Correcció d’errada convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació

Referència: DOGC núm. 5135 - 21/05/2008
Departament: Educació
CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució EDU/1423/2008, de 8 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres educatius i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2008 (DOGC núm. 5132, pàg. 37659, de 16.5.2008). (Pàg. 39064)
Termini: de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC

dilluns, 19 de maig del 2008

Calendari escolar del curs 2008-2009

Referència: DOGC núm. 5133 - 19/05/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/228/2008, de 14 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2008-2009 per als centres educatius no universitaris. (Pàg. 38020)
Aquesta Ordre serà d'aplicació a tots els centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

diumenge, 18 de maig del 2008

Convocatòria dels Premis Catalunya d'Educació

Referència: DOGC núm. 5132 - 16/05/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1423/2008, de 8 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres educatius i institucions impulsores de l'escola catalana, corresponents a l'any 2008. (Pàg. 37659)
S'estableixen tres categories del premi:
a) Premi Marta Mata a mestres, professores o professors que per la seva trajectòria personal i professional han excel•lit en l'exercici de la seva tasca docent.
b) Centres educatius que imparteixen ensenyaments de règim general o especial degudament autoritzats pel Departament d'Educació i que han dut a terme experiències reeixides d'innovació pedagògica.
c) Institucions que han contribuït al procés de construcció d'una escola catalana de qualitat al servei de la societat catalana i que s'han distingit per la defensa de l'educació i els seus valors.
Termini: fins l'11 de juliol de 2008

dissabte, 17 de maig del 2008

Bases i convocatòria del Concurs d'Oratòria en diverses llengües

Referència: DOGC núm. 5132 - 16/05/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/219/2008, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoca el Concurs d'Oratòria en diverses llengües per al curs 2007-2008. (Pàg. 37654)
S'estableixen tres categories del premi:
Categoria a de discurs en català, castellà i una llengua estrangera curricular que es cursi en el centre.
Categoria b de discurs en català i en dues llengües estrangeres curriculars que es cursin en el centre.
Categoria c de discurs en català, en una llengua estrangera curricular que es cursi en el centre, i en una llengua familiar o d'origen que es dugui a terme al centre en horari extraescolar.
Termini: la presentació de sol•licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el 23 de maig del 2008.

dimarts, 13 de maig del 2008

Del PGS al PQPI

Efectivament, del PGS al PQPI ens hem passat la major part d’aquest curs escolar i encara és hora que el departament d’Educació tregui el decret que regula els nous PQPI. A les alçades que estem del mes de maig a més d’un i de dos els hi sembla que ja fem tard.
Per l’esborrany que s’ha pogut llegir del futur decret val a dir que per aquest viatge no calia fer mudança. Es reprodueix força el mateix model del Programa de Garantia Social vigent tot introduint l’opció de poder obtenir el Graduat en Ensenyament Secundari. Pel demés marejar a la comunitat educativa amb aquest canvi la veritat és que no calia i menys quan s’està fent tard i malament. La Generalitat de Catalunya continua omplint-se la boca, i la propaganda, de polítiques socials progressistes però en el cas del futur Programa de Qualificació Professional Inicial ens diu que treurà una convocatòria conjunta dels Departaments d’Educació i Treball per tal d’autoritzar i dotar econòmicament els PQPI del proper curs. És a dir, Educació autoritza i Treball subvenciona. És a dir, Educació treu els PQPI de l’etapa de secundària obligatòria i s’estalvia haver de concertar o pagar aquesta formació. La pregunta és la següent: si les formacions que subvenciona Treball són per majors de 16 anys, què fem als nostres centres amb aquells alumnes menors d’aquesta edat però que ja han desconnectat o que no poden seguir el ritme del dia a dia escolar?. No ens havien dit que els PQPI serien com uns itineraris que ajudarien a la diversificació curricular?.
La comunitat educativa està perplexa davant la situació actual doncs sap que els PGS ja no es faran el proper curs però el decret dels PQPI encara no s’ha publicat i això fa que els centres no informin sobre un tema que desconeixen com acabarà sent. Tocar de peus a terra hauria de ser el lema de la Generalitat, escoltar els dubtes i neguits de moltes famílies que en aquests moments no saben com afrontar el fracàs escolar dels seus fills doncs encara no poden informar-se sobre una opció formativa prou vàlida pels seus fills. És pot ser més lent i negat?.
En moltes ocasions el ritme de l’Administració Pública no té res a veure amb el ritme de la societat a la que diuen que estan servint. Fa molt de temps que se sap que el proper curs entraran en vigor els PQPI, tant costava fer les coses bé?. Tot s’ha de fer a correcuita?. No en saben de planificar?.

dissabte, 10 de maig del 2008

Bases i convocatòria de diversos programes destinada als centres educatius

Referència: DOGC núm. 5128 - 09/05/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/201/2008, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada als centres educatius, les bases específiques dels programes que la integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2008. (Pàg. 36148)
Beneficiaris: Poden optar als ajuts i subvencions dels diferents programes els centres educatius i les escoles de Catalunya que imparteixin ensenyaments no universitaris, en els termes previstos a les bases específiques de cada programa.
Programa A: subvencions als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades.
Programa B: subvencions a centres educatius de Catalunya, per a la realització d'intercanvis escolars entre alumnes de centres educatius del domini lingüístic del català i l'occità.
Programa C: selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Termini: d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, sense perjudici que les bases específiques de cada programa n'estableixin un altre.

dissabte, 3 de maig del 2008

El trist adéu del batxillerat nocturn

De sobte i sense avisar el Govern de la Generalitat acaba de donar l’ordre de no deixar matricular cap alumne més a primer de batxillerat en el seu règim de nocturn. La decisió s´ha pres sense comunicar-la prèviament a les direccions dels centres afectats. Va ser mitjançant una trucada de telèfon el divendres 25 d´abril. M’imagino la sorpresa del professorat, pre exemple, de l’institut Lluís de Peguera de Manresa que està celebrant el 50è aniversari del batxillerat nocturn o la dels professors de l’institut Investigador Blanxart de Terrassa que porten des del 1970 oferint aquesta opció de batxillerat.
El Departament d´Educació, dirigit per un socialista, ha començat el procés de tancament de tots els batxillerats nocturns públics de Catalunya, i preten substituir-los per una oferta d´educació a distància. Així doncs els alumnes que el proper curs hagin de repetir primer curs o que vulguin començar el primer de nocturn hauran de fer-ho mitjançant l´Institut Obert de Catalunya, l’ICO, i de forma no presencial.
Voler treure el batxillerat nocturn sembla una decisió injusta, i una vergonya, per a tots aquells que cada tarda renuncien al seu lleure després de la seva jornada laboral per anar al seu institut i intentar millorar la seva formació acadèmica. Dia rere dia s’esforcen, tot compaginant el treball amb els estudis, per assolir una formació superior que els permeti millorar laboralment. I la decisió aquesta la prenen els mateixos que s’omplen la boca parlant de progressisme i de polítiques d’esquerres, és una decisió que va directament contra els que no han pogut obtenir el títol de batxillerat per diversos motius. Sembla que no els importi gaire el futur de moltes persones que volen tornar a estudiar.
L’argument de que l’ICO suplirà aquesta modalitat no s’aguanta per enlloc doncs la presencialitat en el món educatiu té una sèrie de virtuts que no podem obviar. No tothom és capaç de fer un curs no presencial via internet, molta gent necessita de la rutina, de la constància, d’anar cada dia al seu centre i que els professors els hi proporcionin els temes, els exercicis, i els hi facin les explicacions pertinents. Estudiar de forma no presencial requereix d’un autodomini i constància que no tothom té i només cal fer una ullada al nombre d’abandonaments d’aquests tipus d’estudis per entendre-ho. Sense oblidar, també, que no tothom gaudeix d’accés a internet ni té la mateixa facilitat per moure´s per la xarxa.
Molts estudis assenyalen que patim, com a societat, d’una manca de nivell formatiu, suprimir el règim nocturn del batxillerat col•labora a perpetuar i cronificar aquest dèficit. La formació d´adults requereix de diversificació i de mitjans i si no es faciliten aquests el país se´n ressentirà.

dijous, 1 de maig del 2008

Bases i convocatòria de diversos programes

Referència: DOGC núm. 5122 - 30/04/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/186/2008, de 21 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada a les entitats i associacions, les bases específiques dels diversos programes que la integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2008. (Pàg. 34052)
Beneficiaris: les entitats sense ànim de lucre, les associacions de mares i pares d'alumnes, i d'altres associacions, federacions i confederacions d'associacions, en els termes previstos a les respectives bases específiques.
Programa A: ajuts a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat Escoles Obertes al Juny i/o Setembre.
Programa B: subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, greus trastorns de la personalitat o malalties greus, i als seus familiars.
Programa C: subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2008-2009.
Programa D: subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de pares d'alumnat, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris.
Programa E: subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes i actuacions de formació de persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.
Programa F: subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants , i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió.
Termini: d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC, sense perjudici que les bases específiques de cada programa n'estableixin un altre.