dijous, 22 de setembre del 2011

Beques per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'ESO 2011-12

Referència: DOGC núm. 5969 - 22/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/232/2011, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'educació secundària obligatòria, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2011-2012. (Pàg. 49160)

dimecres, 21 de setembre del 2011

Beques de desplaçament i de residència per a l'alumnat de determinats ensenyaments postobligatoris 2011-12

Referència: DOGC núm. 5968 - 21/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/229/2011, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases que regeixen la concessió de beques de desplaçament i de residència destinades a l'alumnat que cursa determinats ensenyaments postobligatoris en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics i resideix en comarques amb baixa densitat de població, i s'obre la convocatòria de concurs públic per al curs 2011-2012. (Pàg. 48978)

dilluns, 19 de setembre del 2011

Estades de formació de tipus B pel professorat de formació professional en empreses i institucions 2011/12

Referència: DOGC núm. 5966 - 19/09/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2138/2011, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics en empreses i institucions per al curs 2011-2012. (Pàg. 48588)

dilluns, 12 de setembre del 2011

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic 2011-12

Referència: DOGC núm. 5961 - 12/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/217/2011, de 6 de setembre, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l'alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics durant el curs 2011-2012. (Pàg. 47700)

divendres, 2 de setembre del 2011

Convocatòria i bases per a actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats o malalties

Referència: DOGC núm. 5955 - 02/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/210/2011, d'11 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i dels seus familiars, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2010-2011. (Pàg. 46695)

dijous, 1 de setembre del 2011

Reutilització de llibres de text en els ensenyaments obligatoris

Referència: DOGC núm. 5954 - 01/09/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/206/2011, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics per al foment de la reutilització de llibres de text en els ensenyaments obligatoris. (Pàg. 46621)