dimarts, 18 d’octubre del 2016

Cicle formatiu de grau superior d'estètica integral i benestar

Referència: DOGC núm. 7228 (18/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/272/2016, de 6 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estètica integral i benestar.
Enllaç: currículum.