dijous, 24 de maig del 2012

Modificació de l'ordenació dels ensenyaments de l'ESO

Referència: DOGC núm. 6135 (24/05/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.
Enllaç: modificació.

dijous, 17 de maig del 2012

Modificacions normes de preinscripció i matrícula per al curs 2012-13

Referència: DOGC núm. 6130 (17/05/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/907/2012, de 8 de maig, per la qual es modifiquen l'annex 1 i l'annex 5 de la Resolució ENS/315/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-2013.

dilluns, 7 de maig del 2012

Proves d'accés per a tècnic d'esport i tècnic superior esportiu i pels nivells 1 i 3 2012, d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 6122 (07/05/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/796/2012, de 2 de maig, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2012, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: resolució.

dimecres, 2 de maig del 2012

Taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament

Referència: DOGC núm. 6119 (02/05/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/109/2012, d'11 d'abril, per la qual s'informa de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.
Enllaç: taxes.