divendres, 8 de gener del 2016

Proves d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2016

Referència: DOGC núm. 7033 (08/01/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/3055/2015, de 21 de desembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2016.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 1 de gener del 2016

Compensació de la despesa de les pràctiques en empreses dels beneficiaris de la Garantia Juvenil 2015

Referència: DOGC núm. 6982 (23/10/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/369/2015, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per compensar la despesa de les pràctiques en empreses de les persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, en el marc del programa d'Experiències Professionals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.