dimecres, 26 de març del 2014

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2013-14

Referència: DOGC núm. 6590 (26/03/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/642/2014, de 13 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 21 de març del 2014

Cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària

Referència: DOGC núm. 6586 (20/03/2014)
Departament: Ensenyament
DECRET 37/2014, de 18 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària.
Enllaç: currículum.

dijous, 20 de març del 2014

Proves d'accés per a l'obtenció de les titulacions tècnic i tècnic superior d'esport i a les formacions esportives de nivells 1 i 3 d'Era Val d'Aran 2014

Referència: DOGC núm. 6586 (20/03/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/591/2014, de 13 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2014, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 17 de març del 2014

Subvenció als centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2013-14

Referència: DOGC núm. 6583 (17/03/2014)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/66/2014, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases específiques d'un programa de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2013-2014.

divendres, 14 de març del 2014

Cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques

Referència: DOGC núm. 6581 (13/03/2014)
Departament: Ensenyament
DECRET 30/2014, d'11 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques.
Enllaç: currículum.

dijous, 13 de març del 2014

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2014-15

Referència: DOGC núm. 6581 (13/03/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/532/2014, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2014-2015.

dijous, 6 de març del 2014

Ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i modificació de la formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 6576 (06/03/2014)
Departament: Ensenyament
DECRET 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.
Enllaç: decret.


dimarts, 4 de març del 2014

Prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària 2013-14

Referència: DOGC núm. 6574 (04/03/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/440/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2013-2014.