dimarts, 20 d’abril del 2010

Convocatòria de plans de formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Referència: DOGC núm. 5610 - 19/04/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1145/2010, d'1 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de 2010 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. (Pàg. 30245)
Termini d'execució dels plans: entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de març de 2011.

dilluns, 19 d’abril del 2010

Bases i convocatòria dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals i blocs escolars a Internet

Referència: DOGC núm. 5610 - 19/04/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/234/2010, de 12 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals i blocs escolars a Internet adreçada als centres educatius d'ensenyament no universitari de Catalunya, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2009-2010. (Pàg. 30220)
Termini: finalitza el dia 30 d'abril de 2010.

divendres, 9 d’abril del 2010

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5604 - 09/04/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1015/2010, de 28 de març, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2010-2011. (Pàg. 27917)
Termini d'inscripció: del 19 al 30 d'abril de 2010.

dijous, 1 d’abril del 2010

Convocatòria per a impartir els PQPI corresponents al curs escolar 2010-11

Referència: DOGC núm. 5600 - 01/04/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/919/2010, de 24 de març, per la qual s'obre la convocatòria d'autorització als establiments per a impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2010-2011. (Pàg. 25894)
Termini: 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.