dissabte, 24 d’octubre del 2015

Projectes singulars per a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil 2015

Referència: DOGC núm. 6982 (23/10/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/322/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.


divendres, 23 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de disseny i moblament

Referència: DOGC núm. 6981 (22/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 225/2015, de 20 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i moblament.
Enllaç: currículum.


dijous, 22 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà de construcció

Referència: DOGC núm. 6981 (22/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 224/2015, de 20 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de construcció.
Enllaç: currículum.

diumenge, 11 d’octubre del 2015

Foment de la incorporació d’aturats majors de 45 anys al mercat de treball 2015 i 2016

Referència: DOGC núm. 6973 (09/10/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2016.

dissabte, 10 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrial

Referència: DOGC núm. 6973 (09/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 220/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrial.
Enllaç: currículum.


divendres, 9 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lació i moblament

Referència: DOGC núm. 6972 (08/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 221/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lació i moblament.
Enllaç: currículum.


dijous, 8 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de manteniment electrònic

Referència: DOGC núm. 6972 (08/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 219/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de manteniment electrònic.
Enllaç: currículum.


divendres, 2 d’octubre del 2015

Programa Erasmus+ 2015

Referència: DOGC núm. 6967 (01/10/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/302/2015, de 16 de setembre, per la qual es dóna publicitat del programa Erasmus+ i de la convocatòria corresponent a l'any 2015, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.


dijous, 1 d’octubre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural

Referència: DOGC núm. 6967 (01/10/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 215/2015, de 29 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural.
Enllaç: currículum.