dissabte, 31 de març del 2012

Reducció de les despeses de personal del sector educatiu privat concertat

Referència: DOGC núm. 6099 (30/03/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/25/2012, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari del 2012, d'aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.
Enllaç: acord.

divendres, 30 de març del 2012

Formació professional no presencial en centres privats

Referència: DOGC núm. 6099 (30/03/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s'organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d'educació no presencial en centres privats.
Enllaç: ordre.

dilluns, 19 de març del 2012

Proves per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per al graduat en ESO per a més grans de 18 anys 2012

Referència: DOGC núm. 6090 (19/03/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/480/2012, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2012.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 15 de març del 2012

Modificació del procés d'avaluació a l'ESO

Referència: DOGC núm. 6088 (15/03/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.
Enllaç: modificació.

dimecres, 14 de març del 2012

I Conveni de l'ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya 2010-15

Referència: DOGC núm. 6087 (14/03/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ EMO/428/2012, de 13 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del I Conveni col•lectiu de treball de l'ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya per als anys 2010-2015 (codi de conveni núm. 7902915).
Enllaç: conveni.

dissabte, 10 de març del 2012

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2011-12

Referència: DOGC núm. 6084 (09/03/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/388/2012, d'1 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2011-2012.

dimarts, 6 de març del 2012

Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya 2012-13

Referència: DOGC núm. 6081 (06/03/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/344/2012, de 24 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2012-2013.

divendres, 2 de març del 2012

Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2012-13

Referència: DOGC núm. 6077 (29/02/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/315/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-2013.
Enllaç: normes.

dijous, 1 de març del 2012

Proves als cicles de FP inicial i d'arts plàstiques i disseny, d'ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3 2012

Referència: DOGC núm. 6077 (29/02/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/314/2012, de 23 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2012.