divendres, 29 d’abril del 2016

Cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual

Referència: DOGC núm. 7110 (29/04/2016)
Departament: Ensenyament
DECRET 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.
Enllaç: currículums.

dimecres, 27 d’abril del 2016

Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya 2016-17

Referència: DOGC núm. 7108 (27/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1033/2016, de 20 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017.

dimarts, 26 d’abril del 2016

Proves d'accés per a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic i tècnic superior esportiu i a les formacions esportives de nivells 1 i 3 2016 d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 7107 (26/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1030/2016, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/633/2016, de 7 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2016, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: preinscripció.

diumenge, 24 d’abril del 2016

Preinscripció 2016-17 per als ensenyaments de batxillerat i altres formacions

Referència: DOGC núm. 7105 (22/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.
Enllaç: preinscripció.

dissabte, 23 d’abril del 2016

Programes de formació i inserció 2016-17

Referència: DOGC núm. 7104 (21/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/979/2016, de 13 d'abril, per la qual s'obre el procediment d'autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2016-2017.
Enllaç: procediment.

divendres, 22 d’abril del 2016

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2015-16

Referència: DOGC núm. 7104 (21/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/978/2016, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 21 d’abril del 2016

Cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de maquinària

Referència: DOGC núm. 7104 (21/04/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/81/2016, de 12 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de maquinària.
Enllaç: currículum.

dilluns, 18 d’abril del 2016

Prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària 2015-16

Referència: DOGC núm. 7101 (18/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/956/2016, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2015-2016.

divendres, 15 d’abril del 2016

Calendari escolar del curs 2016-17

Referència: DOGC núm. 7100 (15/04/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/77/2016, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.