dimarts, 30 d’octubre del 2012

Programes de Qualificació Professional Inicial 2012-13

Referència: DOGC núm. 6243 (30/10/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/329/2012, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de Programes de Qualificació Professional Inicial, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2012-2013.

dimecres, 24 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria

Referència: DOGC núm. 6236 (19/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 126/2012, de 16 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria.
Enllaç: currículum.

dimarts, 23 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal•lacions elèctriques i automàtiques

Referència: DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 125/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal•lacions elèctriques i automàtiques.
Enllaç: currículum.

dilluns, 22 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia

Referència: DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 124/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia.
Enllaç: currículum.

diumenge, 21 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries

Referència: DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 123/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries.
Enllaç: currículum.

dissabte, 20 d’octubre del 2012

Procediment per a l'obertura de centres educatius privats

Referència: DOGC núm. 6233 (16/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.
Enllaç: procediment.

divendres, 19 d’octubre del 2012

Bases i convocatòria d'un programa d'emprenedoria i de qualificació professional adreçat a joves menors de 30 anys en atur 2012

Referència: DOGC núm. 6235 (18/10/2012)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/310/2012, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012.

dijous, 18 d’octubre del 2012

Bases i convocatòria de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats 2012-13

Referència: DOGC núm. 6235 (18/10/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/309/2012, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2012-2013.
Programa A: Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys.
Programa B: Subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d’educació especial.
Enllaç: bases i convocatòria.

dimecres, 17 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de mecanització

Referència: DOGC núm. 6233 (16/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 119/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de mecanització.
Enllaç: currículum.

dimarts, 16 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

Referència: DOGC núm. 6232 (15/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 121/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.
Enllaç: currículum.

dilluns, 15 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal•lacions tèrmiques i de fluids

Referència: DOGC núm. 6232 (15/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 120/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal•lacions tèrmiques i de fluids.
Enllaç: currículum.

divendres, 12 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior de química industrial

Referència: DOGC núm. 6231 (11/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 115/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de química industrial.
Enllaç: currículum.

dijous, 11 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior d'audiologia protètica

Referència: DOGC núm. 6231 (11/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 114/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'audiologia protètica.
Enllaç: currículum.

dilluns, 8 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de soldadura i caldereria

Referència: DOGC núm. 6228 (08/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 112/2012, de 2 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de soldadura i caldereria.
Enllaç: currículum.

divendres, 5 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química

Referència: DOGC núm. 6227 (05/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 109/2012, de 2 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química.
Enllaç: currículum.