dimarts, 29 de juliol del 2008

Decret d’ordenació del batxillerat

Referència: DOGC núm. 5183 - 29/07/2008
Departament: Educació
DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat. (Pàg. 59042)

dilluns, 28 de juliol del 2008

Convocatòria procés per a l'acreditació de les competències professionals

Referència: DOGC núm. 5182 - 28/07/2008
Departament: EDUCACIó
RESOLUCIÓ EDU/2390/2008, de 14 de juliol, per la qual es convoca, per al curs acadèmic 2008-2009, el procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu. (Pàg. 58727)
Termini: veure els diferents terminis a la Resolució

dilluns, 21 de juliol del 2008

Correcció d’errada convocatòria formació en sectors prioritaris i emergents adreçada a aturats

Referència: DOGC núm. 5177 - 21/07/2008
Departament: Treball
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual es regulen i convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d'accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadors/es en situació d'atur, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de competències professionals requerides per a l'exercici d'una ocupació (DOGC núm. 5081, pàg. 16459, de 29.2.2008). (Pàg. 56645)

dissabte, 19 de juliol del 2008

Ordre reguladora d'ajuts i beques

Referència: DOGC núm. 5176 - 18/07/2008
Departament: Treball
ORDRE TRE/349//2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria de formació d'oferta. (Pàg. 56365)

diumenge, 13 de juliol del 2008

Convocatòria accions formatives per aturats vinculades al catàleg

Referència: DOGC núm. 5171 - 11/07/2008
Departament: TREBALL
RESOLUCIÓ TRE/2189/2008, d'11 de juliol, de convocatòria de subvencions relatives a la formació d'oferta per realitzar accions formatives vinculades al Catàleg de Qualificació Professional adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació de desocupació, per a l'any 2008. (Pàg. 54658)
Termini: fins al 8 de setembre de 2008

dissabte, 12 de juliol del 2008

Convocatòria programes d'igualtat d'oportunitats en el treball

Referència: DOGC núm. 5166 - 04/07/2008
Departament: TREBALL
RESOLUCIÓ TRE/2083/2008, de 27 de juny, de convocatòria per als anys 2008-2009 i de fixació de l'import màxim dels ajuts i subvencions previstos a l'Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts i subvencions als programes d'igualtat d'oportunitats en el treball: programes per a la diversitat. (Pàg. 51312)
Termini: 20 dies naturals, comptadors a partir de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

divendres, 11 de juliol del 2008

Programes innovadors: bases i convocatòria

Referència: DOGC núm. 5171 - 11/07/2008
Departament: TREBALL
ORDRE TRE/337/2008, de 10 de juliol, per la qual s'estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a programes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu i s'obre la convocatòria per al 2008. (Pàg. 54602)
Termini: fins el 20 de setembre de 2008

dimecres, 9 de juliol del 2008

Correcció d’errada convocatòria formació en sectors prioritaris i emergents adreçada a aturats

Referència: DOGC núm. 5169 - 09/07/2008
Departament: Treball
CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual es regulen i convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d'accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadors/es en situació d'atur, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de competències professionals requerides per a l'exercici d'una ocupació (DOGC núm. 5081, pàg. 16459, de 29.2.2008) (Correcció d'errada al DOGC núm. 5109, pàg. 28063, d'11.4.2008). (Pàg. 53049)