dijous, 28 de juliol del 2016

Finançament addicional els centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/197/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.
Enllaç: bases.

dimecres, 27 de juliol del 2016

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/196/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.
Enllaç: bases.

dimarts, 26 de juliol del 2016

Despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d'educació especial

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/195/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.
Enllaç: bases.

dilluns, 25 de juliol del 2016

Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/194/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.
Enllaç: bases.

diumenge, 24 de juliol del 2016

Cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/192/2016, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria.
Enllaç: currículum.

dissabte, 23 de juliol del 2016

Cicle formatiu de grau mitjà de preimpressió digital

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/191/2016, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de preimpressió digital.
Enllaç: currículum.

divendres, 22 de juliol del 2016

Cicle formatiu de grau mitjà d'aprofitament i conservació del medi natural

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/190/2016, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'aprofitament i conservació del medi natural.
Enllaç: currículum.

divendres, 15 de juliol del 2016

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles 2016

Referència: DOGC núm. 7163 (15/07/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1730/2016, de 8 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2016.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 5 de juliol del 2016

Programa Forma i Insereix 2016

Referència: DOGC núm. 7155 (05/07/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ TSF/1642/2016, d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix.
Enllaç: convocatòria.