divendres, 30 d’agost del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà d’instal•lacions de telecomunicacions

Referència: DOGC núm. 6450 (30/08/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 217/2013, de 27 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal•lacions de telecomunicacions.
Enllaç: currículum.

dimecres, 21 d’agost del 2013

Programes de subvenció adreçats a centres educatius privats concertats 2013-14

Referència: DOGC núm. 6443 (21/08/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/186/2013, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats concertats, i s’obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2013-2014.
Programa A: Subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d’educació especial.
Programa B: Subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.