dijous, 11 de desembre del 2014

Proves lliures per a l'obtenció del títol de GESO i del certificat de formació instrumental per a més grans de 18 anys 2015

Referència: DOGC núm. 6768 (11/12/2014)
Departament: Eensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2764/2014, de 3 de desembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2015.
Enllaç: convocatòria.