dimarts, 31 d’agost del 2010

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic 2010-11

Referència: DOGC núm. 5704 - 31/08/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/423/2010, de 26 de juliol, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l'alumnat escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2010-2011. (Pàg. 65574)
Termini: fins al 30 de setembre de 2010

dilluns, 30 d’agost del 2010

Convocatòria dels Premis a la Qualitat de l'Esport Escolar 2010

Referència: DOGC núm. 5703 - 30/08/2010
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/2781/2010, de 4 d'agost, de creació i convocatòria de l'edició dels Premis a la Qualitat de l'Esport Escolar per a l'any 2010. (Pàg. 65525)
Termini: finalitza el dia 10 de setembre de 2010

dimarts, 10 d’agost del 2010

Decret d'autonomia dels centres educatius

Referència: DOGC núm. 5686 - 05/08/2010
Departament: Educació
DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.

dilluns, 9 d’agost del 2010

Ordenació del primer cicle de l'educació infantil

Referència: DOGC núm. 5686 - 05/08/2010
Departament: Educació
DECRET 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil. (Pàg. 61472)