dimarts, 17 de març del 2015

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2015-16

Referència: DOGC núm. 6832 (17/03/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/458/2015, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2015-2016.