dijous, 25 de febrer del 2016

Cicle formatiu de grau superior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius

Referència: DOGC núm. 7066 (25/02/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/31/2016, de 17 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius.
Enllaç: currículum.