divendres, 29 de maig del 2015

Selecció de centres pel Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP 2015-16

Referència: DOGC núm. 6882 (29/05/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1118/2015, de 22 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 28 de maig del 2015

Programa d'Ocupació Juvenil, Garantia Juvenil 2014-2020 i pla d'actuació 2015

Referència: DOGC núm. 6881 (28/05/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ACORD GOV/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aproven el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d'actuació per al 2015.
Enllaç: acord.

dijous, 14 de maig del 2015

Procediment d'avaluació i acreditació de les competències 2015

Referència: DOGC núm. 6871 (14/05/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/968/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases que regeixen la convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a l'any 2015.

dimecres, 6 de maig del 2015

Subvencions pels centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2014-15

Referència: DOGC núm. 6865 (06/05/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/109/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2014-2015.