divendres, 23 de maig del 2014

Cicle formatiu de grau superior de disseny en fabricació mecànica

Referència: DOGC núm. 6629 (23/05/2014)
Departament: Ensenyament
DECRET 70/2014, de 20 de maig, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny en fabricació mecànica.
Enllaç: currículum.

dijous, 22 de maig del 2014

Programes de formació i inserció 2014-15.

Referència: DOGC núm. 6628 (22/05/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.
Enllaç: resolució.

dimarts, 20 de maig del 2014

Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP

Referència: DOGC núm. 6626 (20/05/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 2 de maig del 2014

Avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults

Referència: DOGC núm. 6614 (02/05/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults.