dissabte, 28 de novembre del 2015

Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals 2015-16

Referència: DOGC núm. 7007 (27/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 27 de novembre del 2015

Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals 2015-16

Referència: DOGC núm. 7007 (27/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

dijous, 19 de novembre del 2015

Proves lliures pel títol de graduat en ESO i pel certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys 2016

Referència: DOGC núm. 7001 (19/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2627/2015, de 12 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2016.
Enllaç: bases.

divendres, 6 de novembre del 2015

Directrius de la prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2015-16

Referència: DOGC núm. 6992 (06/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2484/2015, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2015-2016.
Enllaç: directrius.

dimarts, 3 de novembre del 2015

Estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, per al professorat de formació professional 2015-16

Referència: DOGC núm. 6988 (02/11/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2409/2015, de 28 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

dilluns, 2 de novembre del 2015

Programes de formació i inserció 2015-16

Referència: DOGC núm. 6988 (02/11/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/331/2015, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.