divendres, 28 de maig del 2010

Preu màxim del servei de menjador i de l'ajut individual 2010-11

Referència: DOGC núm. 5638 - 28/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1645/2010, de 19 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2010-2011. (Pàg. 41494)

dissabte, 22 de maig del 2010

Convocatòria plans d'ocupació dins del marc del Projecte Impuls-Treball

Referència: DOGC núm. 5633 - 20/05/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/1573/2010, de 7 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per presentar sol•licituds de concessió de subvencions per a la realització de plans d'ocupació amb entitats sense ànim de lucre i universitats públiques, dins del marc del Projecte Impuls-Treball, per a l'any 2010. (Pàg. 39194)
Termini de presentació: 30 dies naturals

divendres, 21 de maig del 2010

Premis extraordinaris de batxillerat del curs 2009-10

Referència: DOGC núm. 5633 - 20/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1565/2010, de 17 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2009-2010, i s'estableix el procediment per a la realització de les proves corresponents. (Pàg. 39171)
Inscripcions: no més tard del 9 de juliol de 2010

dijous, 20 de maig del 2010

Prorrogar la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 5633 - 20/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1568/2010, d'11 de maig, per la qual es prorroga per al curs acadèmic 2010-2011 la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial. (Pàg. 39178)

dissabte, 15 de maig del 2010

Requisits legals per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació

Referència: DOGC núm. 5629 - 14/05/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/281/2010, de 7 de maig, per la qual s'estableixen els requisits legals per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professors o professores, centres d'ensenyament i institucions impulsores de l'escola catalana. (Pàg. 37773)

divendres, 7 de maig del 2010

Proves d'accés per a l'obtenció de les titulacions tècnic i tècnic superior d'esport i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 5624 - 07/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1445/2010, de 29 d'abril, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2010, d'Era Val d'Aran. (Pàg. 35734)
Inscripció a les proves d'accés: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al dia 18 de maig de 2010.

dijous, 6 de maig del 2010

Resolució del concurs per a la concessió de subvencions als centres concertats per al finançament d'activitats de l'alumnat amb NEE

Referència: DOGC núm. 5623 - 06/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1423/2010, de 30 d'abril, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats, per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides, durant el curs 2009-2010. (Pàg. 35205)

dimarts, 4 de maig del 2010

Convocatòria del Concurs d'Oratòria en diverses llengües

Referència: DOGC núm. 5620 - 03/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1346/2010, de 26 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria pública del Concurs d'Oratòria en diverses llengües per al curs 2009-2010. (Pàg. 34283)
Termini: d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

dilluns, 3 de maig del 2010

Resolució provisional de la renovació dels concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris

Referència: DOGC núm. 5620 - 03/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1347/2010, de 22 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris. (Pàg. 34286)