dilluns, 30 de març del 2009

Convocatòria del Concurs d'Oratòria en diverses llengües

Referència: DOGC núm. 5349 - 30/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/791/2009, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria pública del Concurs d'Oratòria en diverses llengües, per al curs 2008-2009. (Pàg. 26787)
Termini: de 20 dies lectius des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC

dijous, 26 de març del 2009

Bases i convocatòria de selecció de centres com a centres formadors

Referència: DOGC núm. 5347 - 26/03/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/122/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat i se n'obre la convocatòria per al període 2009-2013. (Pàg. 26074)
Termini: d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC

dilluns, 23 de març del 2009

El màrqueting de la jornada de portes obertes

La imatge dels centres escolars és una qüestió important i alhora delicada. És tant important que malgrat tots els esforços que es fan no s’aconsegueix superar del tot la imatge negativa que la societat té d’aquests. És evident que els centres han fent els dies previs al període de preinscripció esforços per ser escollits pels pares. I, curiosament, quants més mecanismes administratius per distribuir la matrícula posa l’Administració més necessitat de comunicar millor el què fan tenen els centres educatius. Segurament és la necessitat d’esvair la impressió d'alguns pares que potser tenen menys confiança pel fet que portaran els seus fills a un centre educatiu perquè els ha tocat per normativa. Així doncs, cada any es reprodueixen les jornades de portes obertes amb l’objectiu d'aconseguir matrícula. Però el màrqueting és una cosa molt diferent de la comunicació.
La comunicació dels centres educatius es plasma, de forma molt evident, en la imatge física d’aquests. Aspectes visibles com l’edifici, els rètols, la neteja, el logotip, la lluminositat de les aules, el gimnàs, els laboratoris, ... diuen i comuniquen molt més del que un es pot imaginar. Altres aspectes com la tipografia de les comunicacions escrites amb els pares, l’edat dels professors, l’ambient a les hores d’entrada i sortida del col•legi així com la classe social dels alumnes, el titular del centre, .... comuniquen molt més que un dia de portes obertes per molt que aquest s’hagi preparat tenint en compte tots els detalls. El màrqueting de la jornada de portes obertes posa l'accent en el producte que es vol vendre, la matrícula, i per això n’ha de cantar les virtuts i buscar la satisfacció dels pares. Però compte amb el que es diu, doncs es treballa amb un producte difícil de vendre i no es pot assegurar el resultat de que tothom aprovarà.
És cert, també, que els mitjans de comunicació no ajuden gaire i que les notícies educatives són esporàdiques i escasses, a no ser que aquestes facin referència a fets excepcionals i habituals, cosa que contribueix a formar una imatge desenfocada de la realitat dels nostres centres educatius. Es fa complicat lluitar contra els tòpics del fracàs escolar, del malestar docent i de les agressions que es produeixen en els nostres centres. També amb els tòpics de l’inici i del final del curs escolar que, any rere any, es difonen pels mitjans de comunicació. En paraules dels autors Armentia i Caminos (2003): “Com més negatives siguin les conseqüències d'un fet, més possibilitats té de convertir-se en notícia, com més cruent i insòlit és l'espectacle, més gran és el seu valor noticiable”. Sense oblidar, també, que l'educació ja fa anys que s’utilitza com a argument per a la confrontació política.
Sembla evident que si pràcticament ningú no parla bé dels centres educatius correspon a aquests donar-se a conèixer, tant per captar nous clients, mitjançant el màrqueting de la jornada de portes obertes, com per mantenir el seu posicionament en la societat mitjançant una bona comunicació.
Per cert, i ja per acabar, quina gran pensada que ha tingut el Departament d’Educació en el tema de les matriculacions. Si detecten que els pares han falsejat les dades d’inscripció castigaran els seus fills, al final del proper curs, amb un canvi obligat d’escola. Per què han de penalitzar els fills un cop aquests ja s’han adaptat al centre i als companys?. Quina culpa tenen els fills del que fan els pares?. I per què no sancionen els pares?.

dissabte, 21 de març del 2009

Prova específica als sis cursos dels ensenyaments professionals de dansa

Referència: DOGC núm. 5343 - 20/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/702/2009, de 10 de març, de convocatòria de la prova específica d'accés als sis cursos dels ensenyaments professionals de dansa per al curs 2009-2010. (Pàg. 23390)

divendres, 20 de març del 2009

Proves específiques als ensenyaments professionals de música

Referència: DOGC núm. 5343 - 20/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/704/2009, de 6 de març, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2009-2010. (Pàg. 23393)

dimecres, 18 de març del 2009

Preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya

Referència: DOGC núm. 5339 - 16/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/632/2009, de 5 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2009-2010. (Pàg. 21729)

dimarts, 17 de març del 2009

Proves d'accés de grau superior del Liceu

Referència: DOGC núm. 5338 - 13/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/618/2009, de 9 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música del centre autoritzat de grau superior de música del Liceu, de Barcelona, per al curs 2009-2010. (Pàg. 21356)

dilluns, 16 de març del 2009

Proves d'accés de grau superior de l'Escola Superior de Música de Catalunya

Referència: DOGC núm. 5338 - 13/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/617/2009, de 6 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música de l'Escola Superior de Música de Catalunya per al curs 2009-2010. (Pàg. 21353)

diumenge, 15 de març del 2009

Mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2009

Referència: DOGC núm. 5338 - 13/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/619/2009, de 22 de gener, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2009. (Pàg. 21360)

dissabte, 14 de març del 2009

Proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del graduat

Referència: DOGC núm. 5337 - 12/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/608/2009, de 4 de març, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys. (Pàg. 21070)

divendres, 13 de març del 2009

Convocatòria d'accions de formació en àrees professionals prioritàries

Referència: DOGC núm. 5336 - 11/03/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica l'article 13.1 de l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, i es convoquen les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l'any 2009. (Pàg. 20391)
Termini: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

dijous, 12 de març del 2009

Bases generals, específiques i convocatòries pels centres públics

Referència: DOGC núm. 5336 - 11/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/602/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals i específiques que regulen diversos programes i els projectes que els integren que han de dur a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria de selecció per a l'any 2009. (Pàg. 20370)
Bases generals: L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de selecció de projectes d'innovació educativa, projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement, i projectes d'un pla experimental de llengües estrangeres, que duran a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació.
Els programes i projectes que regula aquesta Resolució són els següents:
Programa H: projectes d'innovació educativa.
Termini: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Programa I: projectes de biblioteca escolar PuntEdu, un espai d'aprenentatge i coneixement.
Termini: d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Programa J: projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Termini: de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

dimecres, 11 de març del 2009

Bases generals, específiques i convocatòria dels programes que les integren

Referència: DOGC núm. 5336 - 11/03/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/85/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvenció del Departament d'Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009. (Pàg. 20289)
Bases generals: L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions adreçades als centres educatius, al professorat, a les famílies i a l'alumnat, a les diverses entitats i associacions, i als ajuntaments, per a la realització d'activitats pròpies en l'àmbit competencial del Departament d'Educació.
Es convoquen per a l'any 2009:
.- Línia de subvencions adreçada als centres educatius.
Programa A. Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys.
Programa B. Subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.
Programa C. Subvencions per al suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació.
Programa D. Subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Programa E. Subvencions als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obligatoris per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular.
Programa F. Subvencions als centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya que compten amb grups escolars de música o dansa, per participar en intercanvis o trobades.
Programa G. Subvencions a grups d'alumnat, que cursa ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països durant l'any 2009.
Programa H. Selecció de projectes de centres educatius per participar en projectes d'innovació educativa.
Programa I. Selecció de projectes de Biblioteca escolar .puntedu., un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius.
Programa J. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla experimental de llengües estrangeres.
Programa K. Subvencions a centre educatius d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes durant el curs 2008-2009
.- Línia de subvencions adreçada al professorat.
Programa A. Subvencions al professorat de nivell no universitari i als cossos d'inspecció, per a la realització d'activitats de formació i perfeccionament en llengües estrangeres i per altres activitats de formació.
.- Línia de subvencions adreçada a les famílies i a l'alumnat.
Programa A. Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, per a l'assistència a convivències escolars realitzades durant el curs 2008-2009.
.- Línia de subvencions adreçada a entitats i associacions.
Programa A. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, llevat les de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya.
Programa B. Subvencions a entitats que duen a terme actuacions a favor d'alumnes i persones adultes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o malalties greus, i als seus familiars.
Programa C. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles Obertes al Juny i/o Setembre any 2009.
Programa D. Subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnes de centres educatius no universitaris.
Programa E. Subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010.
Programa F. Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants, i a altres entitats amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre directament vinculades al món de l'ensenyament, per a la realització d'activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivell no universitari i per a despeses de funcionament, informació i difusió.
.- Línia de subvencions adreçada als ajuntaments.
Programa A. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics.
Programa B. Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'organització de l'activitat .Escoles Obertes al Juny i/o Setembre any 2009.
Programa C. Subvencions als ajuntaments titulars de llars d'infants, llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Programa D. Subvencions als ajuntaments per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya, llevat el de la ciutat de Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària per al curs 2009-2010.
Terminis: El termini de presentació de sol·licituds, si les bases específiques de cada programa no n'estableixen un altre, és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

dimarts, 10 de març del 2009

El síndrome del quemado (burn out)

Desde que Herbert Freudenberger, allá por la década de los años setenta del siglo pasado, relacionase este síndrome con los estilos y formas de vida que había observado en jóvenes voluntarios que trabajaban en una clínica de desintoxicación, mucho se ha escrito sobre la figura del “quemado” en nuestra sociedad. Y, en la actividad educativa, es una expresión muy utilizada y sus consecuencias se reflejan en forma de bajas laborales. El concepto de “quemado” (burn out) se utiliza para hacer referencia a aquellas situaciones de desgaste personal, profesional y de desestabilización sociolaboral derivadas de unas difíciles relaciones interpersonales. Este anglicismo que hemos adoptado para expresar lo que sucede en nuestros hospitales, centros educativos y empresas, expresa estados anímicos como sentirse muy cansado, sobrecargado y con pérdida de ilusión por el trabajo. Estamos hablando de una manifestación palpable de un estrés crónico en el ámbito laboral, al que se pueden ver sometidos los profesionales de la docencia, entre otros, y que desembocará en potenciales problemas fisiológicos, cognitivos i/o emocionales.
En nuestros centros escolares no es difícil compartir tareas y responsabilidades con compañeros que tienen la sensación de sentirse atrapados, o manifiestan una evidente falta de entusiasmo por el trabajo y la vida en general. Lo cual se traduce en docentes con una baja autoestima.
Factores como el cansancio, tanto fisico como emocional, la despersonalización dentro del centro docente así como la falta de realización personal en el trabajo lleva a un desgaste emocional que algunos docentes no saben afrontar adecuadamente. Una vez llegado a este extremo el docente “quemado” evidenciará una pérdida de interés por los alumnos para quienes trabaja y en un distanciamiento psicológico respecto al trabajo docente. Aumentará el absentismo laboral, se sentirá agotado, frustrado y manifestará una pérdida del compromiso profesional. Así mismo, suelen presentar actitudes negativas hacia uno mismo, el trabajo y la vida en general, lo que comporta sentimientos de fracaso personal, falta de competencia profesional, incapacidad para afrontar las tensiones, incapacidad para relacionarse y falta de expectativas e insatisfacción generalizada.
El síndrome del “quemado” es la etapa final a la que llegan las personas sometidas a malas condiciones en su entorno laboral después de haber pasado un periodo de estrés prolongado como consecuencia de no haberse podido adaptar a su entorno y de ver frustradas sus expectativas de poder modificar su situación laboral.
Cierto es que la cantidad de encargos que la sociedad deposita en los centros escolares no ayuda en nada a mejorar este panorama. Vivimos una realidad en que ante problemáticas como las drogas, la sexualidad, la violencia de género, el consumismo, los accidentes de coche, …. las propuestas de solución que oímos en boca de nuestros políticos o adultos es que es en la escuela donde se ha de enseñar a ser buenos consumidores, a saber que las drogas son perniciosas para nuestra salud, que es donde se han de aprender los diversos métodos anticonceptivos, donde se han de enseñar las reglas de urbanidad, el respeto y la igualdad entre sexos y un largo etcétera que no puede, por menos, que dejarnos boquiabiertos. La presión de lo que se le exige a la escuela corre paralelo a la relajación de las formas sociales y del pobre papel educador de los padres en la actualidad. Y, mientras la escuela no aprenda a decir no, mientras la escuela no defina claramente cuáles son sus funciones no nos debería extrañar que el porcentaje de “quemados” siga aumentando.

diumenge, 8 de març del 2009

Proves d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny per als centres de titularitat privada

Referència: DOGC núm. 5333 - 06/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/551/2009, de 19 de febrer, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2009 per als centres de titularitat privada, i se'n defineix el procediment d'execució. (Pàg. 18716)

dissabte, 7 de març del 2009

Proves d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny en els centres de titularitat pública

Referència: DOGC núm. 5333 - 06/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/550/2009, de 19 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2009 en els centres de titularitat pública, i se'n defineix el procediment d'execució. (Pàg. 18687)

divendres, 6 de març del 2009

Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2009-2010

Referència: DOGC núm. 5333 - 06/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2009-2010 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes. (Pàg. 18735)

dimarts, 3 de març del 2009

Convocatòria programa Forma i Contracta

Referència: DOGC núm. 5329 - 02/03/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/479/2009, de 23 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2009. (Pàg. 16535)
Termini: fins al 30 de setembre de 2009

dilluns, 2 de març del 2009

Proves d'accés als cicles formatius

Referència: DOGC núm. 5329 - 02/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/466/2009, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2009. (Pàg. 16411)