dimarts, 30 d’agost del 2011

Convocatòria i bases de diversos programes adreçats a centres educatius privats 2011

Referència: DOGC núm. 5952 - 30/08/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/205/2011, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvencions adreçats a centres educatius privats, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2011. (Pàg. 46462)
Programa A: escolarització d'infants de zero a tres anys.
Programa B: despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial.
Programa C: suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació.

divendres, 26 d’agost del 2011

Convocatòria del Programa de qualificació professional inicial 2011-12 (PQPI)

Referència: DOGC núm. 5950 - 26/08/2011
Departament: Empresa i Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/2055/2011, de 8 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria de les subvencions per a la realització d'accions de formació del Programa de qualificació professional inicial per al curs acadèmic 2011-2012 (PQPI). (Pàg. 46347)

dimecres, 10 d’agost del 2011

Premis Catalunya d'Educació 2011

Referència: DOGC núm. 5939 - 10/08/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1957/2011, de 27 de juliol, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d'Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres d'ensenyament i institucions impulsors de l'escola catalana, corresponents a l'any 2011. (Pàg. 44848)