divendres, 31 de desembre del 2010

Normes de preinscripció i matrícula en el nivell bàsic d'anglès a l'Institut Obert de Catalunya 2010-11

Referència: DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/4097/2010, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula en el nivell bàsic d'anglès dels ensenyaments d'idiomes a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2010-2011. (Pàg. 93748)

dijous, 30 de desembre del 2010

Convocatòria anticipada d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció

Referència: DOGC núm. 5785 - 29/12/2010
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/4101/2010, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2011 per a la concessió d'ajuts i subvencions d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció de col•lectius en situació de més vulnerabilitat. (Pàg. 93755)
Termini de presentació: trenta dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació al DOGC de la present Resolució.

dimecres, 29 de desembre del 2010

Bases reguladores dels itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció

Referència: DOGC núm. 5784 - 28/12/2010
Departament: Treball
ORDRE TRE/602/2010, de 22 de desembre, de modificació de l'Ordre TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la realització d'actuacions de la Xarxa d'orientació per a l'ocupació per a la concessió d'ajuts i subvencions d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció de col•lectius en situació de major vulnerabilitat, modificada per l'Ordre TRE/20/2010, de 21 de gener. (Pàg. 93482)

dimarts, 28 de desembre del 2010

Prova d'accés als sis cursos de dansa per al curs 2011-12

Referència: DOGC núm. 5784 - 28/12/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/4081/2010, de 15 de desembre, de convocatòria de la prova específica d'accés als sis cursos dels ensenyaments professionals de dansa per al curs 2011-2012. (Pàg. 93439)

dimecres, 22 de desembre del 2010

Pla d'estudis transitori dels ensenyaments superiors de música del Liceu

Referència: DOGC núm. 5779 - 21/12/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/4000/2010, de 13 de desembre, per la qual s'aprova, amb caràcter transitori, el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música del centre autoritzat de grau superior de música Liceu. (Pàg. 92246)

dimarts, 21 de desembre del 2010

Temaris i criteris de les proves d'accés als cicles de formació professional inicial, als d'arts plàstiques i disseny i als esportius

Referència: DOGC núm. 5778 - 20/12/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius. (Pàg. 91708)

dimecres, 1 de desembre del 2010

Noves qualificacions en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional

Referència: DOGC núm. 5766 - 30/11/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/552/2010, de 8 de novembre, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. (Pàg. 87599)