dijous, 14 de juny del 2012

Calendari escolar 2012-13

Referència: DOGC núm. 6149 (14/06/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/151/2012, de 5 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2012-2013 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.