dimecres, 30 d’octubre del 2013

Proves d'accés als ensenyaments esportius de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 6491 (30/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2241/2013, de 23 d’octubre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.

dimarts, 29 d’octubre del 2013

Concurs escolar 2013-14 Consumir entre pantalles (Consumòpolis9)

Referència: DOGC núm. 6490 (29/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ EMO/2234/2013, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2013-14 Consumir entre pantalles (Consumòpolis9).
Enllaç: convocatòria.


dissabte, 26 d’octubre del 2013

Cicle formatiu de grau superior de manteniment d’instal•lacions tèrmiques i de fluids

Referència: DOGC núm. 6488 (25/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 242/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de manteniment d’instal•lacions tèrmiques i de fluids.
Enllaç: currículum.


divendres, 25 d’octubre del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria

Referència: DOGC núm. 6488 (25/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 241/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria.
Enllaç: currículum.


dimecres, 23 d’octubre del 2013

Proves per a l’obtenció dels títols de determinats cicles 2013

Referència: DOGC núm. 6486 (23/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2169/2013, de 14 d’octubre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l’any 2013.
Enllaç: convocatòria.

dissabte, 19 d’octubre del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària

Referència: DOGC núm. 6483 (18/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 233/2013, de 15 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària.
Enllaç: currículum.

divendres, 18 d’octubre del 2013

Formació adreçada prioritàriament a treballadors desocupats 2013 (FOAP 2013)

Referència: DOGC núm. 6483 (18/10/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l'any 2013 (FOAP 2013).


divendres, 11 d’octubre del 2013

Avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Referència: DOGC núm. 6478 (11/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2064/2013, de 3 d’octubre, per la qual s’obre una convocatòria pública específica per a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases.

dijous, 10 d’octubre del 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica

Referència: DOGC núm. 6473 (04/10/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 228/2013, d’1 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica.
Enllaç: currículum.

divendres, 4 d’octubre del 2013

Programes de qualificació professional inicial 2013-14

Referència: DOGC núm. 6473 (04/10/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/230/2013, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2013-2014, i es modifica l’Ordre ENS/329/2012, de 24 d’octubre, que n’aprova les bases.
Enllaç: convocatòria.