dimecres, 30 de setembre del 2015

Reconeixement de la innovació pedagògica

Referència: DOGC núm. 6966 (30/09/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.
Enllaç: reconeixement.

diumenge, 27 de setembre del 2015

Incorporació al mercat de treball de joves acollits a la Garantia Juvenil, mitjançant el foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, 2015 i 2016

Referència: DOGC núm. 6963 (25/09/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016.

dissabte, 26 de setembre del 2015

Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals 2015-16

Referència: DOGC núm. 6963 (25/09/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 25 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de direcció de serveis en restauració

Referència: DOGC núm. 6963 (25/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 210/2015, de 22 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de direcció de serveis en restauració.
Enllaç: currículum.

dimarts, 22 de setembre del 2015

Proves d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 6961 (22/09/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2067/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 18 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions frigorífiques i de climatització

Referència: DOGC núm. 6958 (17/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 200/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions frigorífiques i de climatització.
Enllaç: currículum.

dijous, 17 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web

Referència: DOGC núm. 6958 (17/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 199/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web.
Enllaç: currículum.

dilluns, 14 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior d'energies renovables

Referència: DOGC núm. 6955 (14/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 195/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'energies renovables.
Enllaç: currículum.

divendres, 11 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge

Referència: DOGC núm. 6954 (10/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 197/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge.
Enllaç: currículum.

dijous, 10 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles

Referència: DOGC núm. 6954 (10/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles.
Enllaç: currículum.

dimecres, 9 de setembre del 2015

Proves dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius 2015

Referència: DOGC núm. 6953 (09/09/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1987/2015, d'1 de setembre, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2015.
Enllaç: convocatòria.

divendres, 4 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau mitjà d'obres d'interior, decoració i rehabilitació

Referència: DOGC núm. 6949 (03/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 193/2015, d'1 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'obres d'interior, decoració i rehabilitació.
Enllaç: currículum.

dijous, 3 de setembre del 2015

Cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics

Referència: DOGC núm. 6949 (03/09/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 192/2015, d'1 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics.
Enllaç: currículum.