dissabte, 28 de maig del 2011

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2010-11

Referència: DOGC núm. 5888 - 27/05/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1296/2011, de 12 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2010-2011. (Pàg. 30570)