dimecres, 30 d’octubre del 2013

Proves d'accés als ensenyaments esportius de diverses especialitats

Referència: DOGC núm. 6491 (30/10/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2241/2013, de 23 d’octubre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.
Enllaç: convocatòria.