dimecres, 26 d’abril del 2017

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2016-17

Referència: DOGC núm. 7357 (26/04/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/876/2017, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.